Baigiamųjų darbų įteikimas ir gynimas 2018 m.

Darbai 01aInformuojame, jog šiais metais Azijos ir transkultūrinių studijų institute rengiamų baigiamųjų rašto darbų įteikimas ir gynimas vyks tokiomis datomis ir tvarka:

Baigiamųjų darbų temų tikslinimas:

Visos baigiamųjų darbų temos turi būti užregistruotos iki gegužės 15 d. Temos registruojamos siunčiant baigiamojo darbo pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis bei vadovo vardą ir pavardę iš Universiteto suteikto el. pašto studijų administratorei Marijai Tarasovai () arba pristatant prašymą su aukščiau minėta informacija į ATSI administraciją.

Baigiamųjų darbų įteikimas:

Studentų gretutinių studijų baigiamieji, bakalauro ir magistro darbai įteikiami įrišti dviem egzemplioriais. Priimami tik tie darbai, kurių priešlapyje yra darbo vadovo išvada, kad darbas yra tinkamas ginti. Studentai, kurių baigiamųjų darbų darbo vadovai nerekomenduoja ginti, turi teisę kreiptis į baigiamųjų darbų gynimo komisiją su prašymu leisti ginti darbą, raštiškai išdėstydami motyvus. Baigiamuosius darbus recenzuoja Direktoriaus paskirti recenzentai. Baigiamųjų darbų autoriai turi teisę susipažinti su recenzija ne vėliau kaip vieną dieną prieš gynimą ir pasirengti atsakyti į recenzento pateiktus klausimus ar paaiškinti nurodytus darbo trūkumus.

Prieš atiduodant fizines kopijas, darbas PDF formatu turi būti įkeltas į ETD (Elektroninės tezės ir disertacijos) sistemą ir patikrintas elektroninėje patikros sistemoje (EPAS). Rašto darbas įkeliamas prisijungus prie savo paskyros Informacinėje sistemoje ir pasirinkus skirsnį „Rašto darbai“. Įkėlus darbą į sistemą, turite patvirtinti, jog darbas atliktas savarankiškai (pažymėti varnelę), atsispausdinti darbo savarankiškumo garantiją, ją pasirašyti ir 1 egzempliorių pristatyti kartu su baigiamuoju darbu į ATSI administraciją. Garantijos įrišti nereikia. Pristatę baigiamąjį darbą nepamirškite pasirašyti baigiamųjų darbų registracijos žurnale.

Gretutinės studijos

Gretutinių studijų „Islamistika ir regiono kalba“ baigiamųjų darbų įteikimas – gegužės 23 d. nuo 9 iki 18 val. Azijos ir transkultūrinių studijų instituto administracijoje.

Gretutinių studijų baigiamųjų darbų gynimas – birželio 1 d. 10 val.

Gynimo tvarka: Gretutinių studijų baigiamasis darbas viešai ginamas gynimo komisijos posėdyje. Gretutinių studijų baigiamojo darbo gynimui skiriama ne daugiau kaip 20 minučių, iš jų darbo pristatymui – ne daugiau kaip 5 minutės. Atsakymams į recenzento klausimus skiriamos ne daugiau kaip 5 minutės.

Bakalauro ir magistrantūros studijos

Bakalauro studijų „Azijos studijos“ ir magistrantūros studijų „Šiuolaikinės Azijos studijos“ baigiamųjų darbų įteikimas – gegužės 28 d. nuo 9 iki 18 val. Azijos ir transkultūrinių studijų instituto administracijoje.

Bakalauro studijų „Azijos studijos“ baigiamieji darbai bus ginami birželio 7-8 ir birželio 11 d. Birželio 7-8 dienomis bus ginami sinologijos specializacijoje studijuojančiųjų studentų baigiamieji darbai, birželio 11 d. – indologijos, iranistikos, japonologijos ir arabistikos specializacijų studentų baigiamieji darbai.

Magistrantūros studijų „Šiuolaikinės Azijos studijos“ baigiamųjų darbų gynimas vyks birželio 12 d.

Tikslus gynimų grafikas su konkrečiam studentui priskirtu gynimo laiku bus paskelbtas po baigiamųjų darbų įteikimo dienos, ne vėliau nei gegužės 30 d.

Gynimo grafikas bei recenzijos studentams bus siunčiamos Universiteto suteiktu el. paštu.

Bakalauro darbo gynimui skiriama ne daugiau kaip 30 minučių, iš jų darbo pristatymui – ne daugiau kaip 10 minučių. Magistro darbo gynimui skiriamos ne daugiau kaip 35 minutės, iš jų darbo pristatymui – ne daugiau kaip 10 minučių. Atsakymams į recenzento klausimus skiriamos ne daugiau kaip 5 minutės.

Baigiamųjų darbų gynimo tvarka:

1. Komisijos pirmininkas suteikia žodį darbo autoriui.

2. Autorius pristato darbą: atskleidžia darbo aktualumą, pristato ginamus teiginius, nurodo darbo tikslus ir uždavinius, apibūdina tyrimo metodologiją, pristato pagrindines darbo išvadas.

3. Darbo vadovo žodis. Jei vadovas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti ginant darbą, jo atsiliepimą perskaito komisijos pirmininkas ar kitas komisijos narys.

4. Komisijos pirmininkas suteikia žodį recenzentui.

5. Recenzento žodis. Jei recenzentas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti ginant darbą, jo recenziją perskaito komisijos pirmininkas ar kitas komisijos narys.

6. Darbo autorius atsako į recenzento klausimus ir pastabas. Atsakymams skiriama iki 5 minučių.

7. Komisijos nariai ir kiti gynime dalyvaujantys asmenys pateikia klausimų ir dalyvauja mokslinėje diskusijoje.

8. Darbo autorius atsako į pateiktus klausimus ir pastabas.

9. Darbo autoriaus baigiamasis žodis.

Išsamią informaciją apie baigiamųjų darbų rengimo, įteikimo ir gynimo tvarką rasite ATSI interneto svetainės skiltyje Rašto darbai: http://www.atsi.fsf.vu.lt/studentams-naujas-1/studentams-aktuali-informacija

Kilus klausimams kreipkitės į Mariją Tarasovą, , 8 5 268 7256.


 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos