Prof. A. Beinoriaus vizitas į Indiją: plėtojami ryšiai tarp VU ir Indijos universitetų

20161020 Beinoriaus vizitas copy2016 m. spalio 8-17 dienomis Orientalistikos centro indologijos ir budizmo studijų profesorius Audrius Beinorius pakviestas vieno seniausių Indijoje Bharatiya Vidya Bhavan (BVB) universitete lankėsi Naujajame Delyje, Indija. Išvykos tikslas – sudalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Sanskritas ir Europos kalbos“, kurią parėmė Indian Council of Cultural Relations (Indijos kultūrinių ryšių centras).

Konferencijoje dalyvavo gausus būrys Europos šalių ir Indijos universitetų mokslininkų, kuriuos subūrė šio universteto profesorė Shashi Bala. Konferencijoje A. Beinorius perskaitė pranešimą „Sanskritas ir Lietuva: kultūriniai ir lingvistiniai ryšiai“. Konferencijoje neformalaus susitikimo metu buvo bendrauta su ICCR prezidentu prof. Lokesh Chandra, kuris išreiškė ICCR‘o pageidavimą ir visapusišką paramą išleidžiant Indijoje šiuolaikinių lietuvių ir indų mokslininkų tyrinėjimų knygą apie sanskrito ir lietuvių kalbų ryšį anglų kalba.

20161020 BVB ConferenceGavęs pakvietimą vizito Indijoje metu prof. A. Beinorius taip pat apsilankė tarptautinės organizacijos Nordic Center in India (NCI) būstinėje Naujajame Delyje. Ši, 2001 metais įkūrta, organizacija vienija šiaurės Europos šalių 22 universitetus ir mokslo institutus tiesiogiai vykdančius šiuolaikinės Indijos tyrimus ir teikia joms įvairiapusę informacinę paramą bei projektinę pagalbą. Susitikimo su NCI direktoriumi Dr. Samrat S. Kumaru buvo pristatyta VU Orientalistikos centre vykdomų indologijos studijų ir tyrimų istorija bei perspektyvos, aptartos Orientalistikos Centro, o tuo pačiu ir Lietuvos, įsiliejimo į šią tarptautinę tinklinę (networking) organizaciją galimybės ir platesnių kooperacinių ryšių su įvairiais Indijos universitetais per NCI perspektyvos.

Kitas reikšmingas susitikimas vyko su solidžiausio Indijoje Jawaharlal Nehru universteto Specialiaus Sanskrito studijų centro (JNU Special Centre for Sanskrit Studies) vadovybe bei mokslininkais. Tai įtakingiausias Indijoje sanskritologinis akademinis darinys, Indijos vyriausybės aktyviai remiamamas subūręs gausų žymių mokslininkų būrį. Susitikimo su šios Centro direktore, profesore ShashiPrabha Kumar bei grupe mokslininkų buvo pristatytos indologinės ir sanskrito studijos Lietuvoje, svarstytos bendrų tyrimo projektų, dėstytojų ir studentų mainų galimybės.

20161020 Conf posterProf. A. Beinorius buvo pakviestas į tuo metu šiame Centre vykusią trečiąją visos Indijos gabiausių sanskritologijos doktorantų mokslinę konferenciją (beje, vykusią sanskrito kalba), kurioje tarė sveikinimo žodį bei susirinkusiai gausiai auditorijai papasakojo apie indologijos ir sanskrito studijų istorija ir dabartį Vilniaus universitete, ir padovanojo centro bibliotekai lietuvišką „Upanišadų“ vertimą.

Kitą dieną prof. Beinorius buvo pakviestas paskaityti viešą paskaitą JNU Convention centre „Sanskritas ir Lietuva: lingvistinės ir religinės sąsajos“. Prieš paskaitą pokalbio su JNU tarptautinių ryšių skyriaus vadovu Prof. Girish Nath Jha metu aptartos dvišalių akademinių ryšių, grindžiamų dar 2009 metais pasirašyta abipusia tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartimi plėtros ir efektyvesnio šios sutarties panaudojimo galimybės, įsitraukimas į bendrus tarptautinius projektus ir tyrimus ateityje.

Vizito Indijoje metu buvo taip pat įvyko susitikimas su Lietuvos ambasadoriumi Indijai p. Laimonu Talat-Kelpša. Šio susitikimo metu buvo pristatyta dabartinė Orientalistikos centre vykdomų indologinių studijų situacija, akcentuota glaudesnio bendradarbiavimo tarp ambasados ir VU plėtojant tarpinstitucinius akademinius ryšius Pietų Azijos regione poreikis. Jo ekselencija ambasadorius buvo supažindintas su Orientalistikos centro indologų vykdomais tyrimais, plėtojamais ryšiais su Jawaharlal Nehru universtetu, Bharatiya Vidya Bhavan, diskutuotas VU vaidmuo aktyviai prisidedant prie pirmojo Indijoje Baltijos kultūros ir studijų centro (Center for Baltic Culture and Studies), įkūrto 2016 m. rugpjūčio mėn. Dev Sanskrit Universitete (UP, Haridwaras) veiklos, paramos šiam centrui knygomis ir mokymo priemonėmis, idant artimiausiu metu būtų pradėtos lietuvių kalbos paskaitos šiame universitete, pasitelkus indologinius ir baltistinius VU resursus. Ambasadorius buvo pakviestas artimiausio vizito metu apsilankyti VU Orientalistikos centre, susitikti su indologijos dėstytojais, studentais ir Centro adminstracija.

Kad Orientalistikos centro absolventai sėkmingai pritaiko studijų metu įgytas žinias buvo įsitikinta apsilankius kelionių agentūroje lndia Miles Tours & Travel Naujajame Delyje. Šios agentūros įkūrėja, Indijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Eglė Janulevčiūtė RaieDey jau penkeri metai praktikai įdarbina indologijos speicialybės studentus ir absolventus. Šiuo metu kelionių agentūroje dirba indologijos studijų absolventė Agnė Majauskaitė, o praktiką atlieka indologas Artur Mirkevič.

Atsisiųsti 


 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos