Sveikiname kolegą, apgynusį disertaciją

Silius portraitSveikiname Orientalistikos centro kolegą, dabar jau humanitarinių mokslų daktarą Vytį Silių, kuris birželio 30 d. apgynė disertaciją „Ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose“.