AS programos planas

OCSP top 04 lion intVerta studijuoti, nes:
tai didžiausią patirtį sukaupusi neeuropinių kultūrų ir kalbų studijų programa Lietuvos aukštosiose mokyklose;
 studijuojamo Azijos regiono kultūrą ir visuomenę galima pažinti iš kelių akademinių disciplinų perspektyvos;
geriausi studentai pagal mainų programas gali išvažiuoti dalinių studijų į Azijos ir Europos universitetus;
galima dirbti su Azijos studijų specialistais iš Lietuvos ir užsienio universitetų;
 praktika atliekama tarptautinėse organizacijose, dirbančiose su Azijos šalimis, Lietuvoje ir  Europoje.

Azijos studijų programą sudaro regioninės specializacijos: japonologija, Pietų Azijos studijos ir sinologija

Japonologija:

Japonų kalba, Šiuolaikinė ir klasikinė japonų literatūra, Japonijos kultūra ir jos tyrimai, Kultūros teorija, Japonijos istorija, Sociokultūrinė antropologija, Rytų Azijos menas, Religijotyros metodologijos, Budizmas, Japonijos filosofija ir religija, Rytų Azijos politika, Anglų kalba, Vakarų intelektinė istorija, Tarpkultūrinė komunikacija.

Pietų Azijos studijos:

Hindi kalba ir literatūra, Sanskritas, Sanskrito literatūra, Pietų Azijos kultūra ir jos tyrimai, Kultūros teorija, Pietų Azijos istorija, Sociokultūrinė antropologija, Pietų Azijos menas, Religijotyros metodologijos, Budizmas, Pietų Azijos filosofija ir teologija, Indoarijų kalbų istorija, Pietų Azijos modernizacija, Anglų kalba, Vakarų intelektinė istorija, Tarpkultūrinė komunikacija.

Sinologija:

Kinų kalba, Kinijos kultūra ir jos tyrimai, Kultūros teorija, Kinijos istorija, Sociokultūrinė antropologija, Rytų Azijos menas, Religijotyros metodologijos, Budizmas, Daoizmas, Konfucianizmas, Kinų estetika, Kinijos modernizmas, Rytų Azijos politika, Anglų kalba, Vakarų intelektinė istorija, Tarpkultūrinė komunikacija.

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius), kuriuos rinksitės iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).