Elektroninės mokymo priemonės

Japonu lietuviu k. zodynas virselis

Dalia Švambarytė. Japonų–lietuvių kalbų hieroglifų žodynas.
Vilnius: Alma littera, 2002. – 792 p., ISBN 9955-08-130-9.

Pirmas Japonų-lietuvių kalbų hieroglifų žodynas apima daugiau nei tris tūkstančius septynis šimtus antraštinių hieroglifų ir keturioliką tūkstančių keliaženklių junginių. Įvade supažindinama su hieroglifų istorija ir vartojimo specifika. Išsamiuose prieduose pateikiama Japonijos istorijos, goegrafijos ir kt. duomenų. Orientuotis žodyne padeda lentelės priešlapiuose ir trys rodyklės knygos gale.

PDF byla (apimtis 640 MB) Parsisiųsti

DjVu byla (apimtis 78,3 MB) Parsisiųsti (šiam failui parsisiųskite DjVu viewer)

 


japonijos istorija

Dalia Švambarytė. Japonijos istorija.
Vilnius: BMK leidykla. – 680 p., ISBN 978-609-468-145-5.

Japonijos istorija – pirmas specializuotas leidinys lietuvių kalba, pasakojantis apie japonų visuomenės raidą nuo seniausių laikų, šalies valstybingumo etapus, kultūrinę raišką, regioninius savitumus, santykius su kitomis valstybėmis. Daug dėmesio skiriama istorinių įvykių eigai, socialinių reiškinių analizei, politinių permainų genezei, iškilių asmenybių biografijoms, terminų reikšmėms. Aptariami atskirų Japonijos priešistorės ir istorijos laikotarpių bruožai, praeities ir dabarties santykis, tradicijų tęstinumas ir vertybinių orientyrų perimamumas.

Elektroninėje versijoje veikia interaktyvus turinys, sukurtos vidinės nuorodos, – tekste arba rodyklėje spragtelėjus terminą, vietovardį, asmenvardį arba pavadinimą, skaitytojas nukreipiamas į tą eilutę arba knygos vietą, kurioje teikiama išsamesnė informacija apie pasirinktą objektą arba subjektą. Leidinys iliustruotas spalvotais žemėlapiais ir lentelėmis, tarptautinė japoniškų, kiniškų ir korėjietiškų žodžių perraša papildyta lietuviškais tarimais.

Leidinys atvirąja prieiga: <https://drive.google.com/file/d/0B7Qt_8biDGw9R0pEVzZKVEJwQkk/view?usp=sharing>
[įkelta 2016 09 01] PDF bylos apimtis 89 Mb

Spausdintinė knygos versija: užsisakyti šiuo adresu http://www.didysisknygynas.lt/dalia-svambaryte-japonijos-istorija