Šiuolaikinės Azijos studijos

OCSP top 13 Hong Kong

Informacija apie programą

Kodas: 6211NX026
Studijų sritis: humanitariniai mokslai
Studijų kryptis: regiono studijos
Studijų forma: nuolatinės
Apimtis: 120 kreditų
Teikiama kvalifikacija: humanitarinių mokslų magistras
Studijų programos komiteto pirmininkas: doc. dr. Loreta Poškaitė, tel. (8 5) 268 72 56, el. p.
Mokamų magistrantūros studijų kaina: 3284 Eur metams.

Šiuolaikinės Azijos studijos – tarpdisciplininė studijų programa, derinanti Azijos studijų metodų išmanymą ir gilinamąjį dviejų Azijos regionų – Rytų ir Pietų Azijos – šiuolaikinių kultūrų bei visuomenių pažinimą.

Šios programos siekis – išryškinti Azijos dimensiją skirtinguose akademiniuose diskursuose, kuriuose tradiciškai vyrauja europocentriniai požiūriai bei suteikti teorinius ir metodologinius Pietų ir Rytų Azijos studijų pagrindus, derinant juos su gilinamuoju šių regionų šiuolaikinių kultūrų ir visuomenių pažinimu.

Baigę šias studijas šiuolaikinių Azijos kultūrų specialistai demonstruos aukštas tarpkultūriškumo kompetencijas, gebės efektyviai veikti globalioje daugiakultūrėje visuomenėje bei spręsti joje kylančias problemas, puoselės mąstymo bei veikimo įvairovės vertybes.

Stojantiesiems

Į Šiuolaikinių Azijos studijų programą priimami asmenys, baigę humanitarinių arba socialinių mokslų bakalauro studijas.

Asmenys, baigę ne socialinių ar humanitarinių mokslų studijų sričių studijas, gali dalyvauti priėmimo konkurse, jei yra išklausę ne mažiau nei 30 kreditų apimties Regiono kultūros studijų krypties Azijos studijų šakos dalykų. Pažyma išduodama Vilniaus universiteto Orientalistikos centre (Universiteto g. 5)

Konkursinis balas formuojamas pagal formulę: VS + D + MV + P

VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis)
MV – motyvacinė esė ir pokalbis
P – papildomi balai

Motyvacinę esė (3000 – 3500 spaudos ženklų) esė turėtų atsispindėti stojančiojo gebėjimai ir patirtys, susijusios su Azija ar Azijos studijomis, siekiai, motyvai ir interesai, renkantis Šiuolaikinių Azijos studijų programą.

Papildomi balai:  0,5 balo pridedama už pranešimą mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame leidinyje. Pranešimo ar straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos pobūdį. Papildomas balas pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į pranešimų ar straipsnių skaičių. 2 balai pridedami studijavusiems ne trumpesnį kaip 80 val. vienos iš Azijos kalbų kursą arba ne mažiau kaip 10 ECTS kreditų iš Regiono kultūros studijų krypties Azijos studijų šakos dalykų; 3 balai pridedami studijavusiems ne trumpesnį kaip 160 val. vienos iš Azijos kalbų kursą; 5 balai pridedami studijavusiems ne trumpesnį kaip 240 val. vienos iš Azijos 4 kalbų kursą arba baigusiems gretutinių studijų programą Orientalistikos centre (Azijos ir transkultūrinių studijų institute).

Perspektyvos

Šiuolaikinių Azijos studijų programos absolventai dirba kultūros, švietimo, teisėsaugos ir verslo (ne)vyriausybinėse institucijose, bendradarbiaujančiose su Azijos šalimis ir/ar atliekančiose taikomuosius ir tiriamuosius projektus, reikalaujančius tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijų, dalykinių šiuolaikinių Azijos kultūrų žinių ir supratimo. Pasirinkusieji tęsti studijas gali rinktis humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūros studijas.

 

Šiuolaikinių Azijos studijų programos 2008-2012 m. savianalizės suvestinė (anglų kalba)

Programos vertinimo išvados (anglų k.)

Plačiau apie 2019 m. priėmimą skaitykite čia.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos