Studijų naujienos

Baigiamųjų darbų įteikimas ir gynimas 2018 m.

Darbai 01aInformuojame, jog šiais metais Azijos ir transkultūrinių studijų institute rengiamų baigiamųjų rašto darbų įteikimas ir gynimas vyks tokiomis datomis ir tvarka:

Baigiamųjų darbų temų tikslinimas:

Visos baigiamųjų darbų temos turi būti užregistruotos iki gegužės 15 d. Temos registruojamos siunčiant baigiamojo darbo pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis bei vadovo vardą ir pavardę iš Universiteto suteikto el. pašto studijų administratorei Marijai Tarasovai () arba pristatant prašymą su aukščiau minėta informacija į ATSI administraciją.

Baigiamųjų darbų įteikimas:

Studentų gretutinių studijų baigiamieji, bakalauro ir magistro darbai įteikiami įrišti dviem egzemplioriais. Priimami tik tie darbai, kurių priešlapyje yra darbo vadovo išvada, kad darbas yra tinkamas ginti. Studentai, kurių baigiamųjų darbų darbo vadovai nerekomenduoja ginti, turi teisę kreiptis į baigiamųjų darbų gynimo komisiją su prašymu leisti ginti darbą, raštiškai išdėstydami motyvus. Baigiamuosius darbus recenzuoja Direktoriaus paskirti recenzentai. Baigiamųjų darbų autoriai turi teisę susipažinti su recenzija ne vėliau kaip vieną dieną prieš gynimą ir pasirengti atsakyti į recenzento pateiktus klausimus ar paaiškinti nurodytus darbo trūkumus.

Prieš atiduodant fizines kopijas, darbas PDF formatu turi būti įkeltas į ETD (Elektroninės tezės ir disertacijos) sistemą ir patikrintas elektroninėje patikros sistemoje (EPAS). Rašto darbas įkeliamas prisijungus prie savo paskyros Informacinėje sistemoje ir pasirinkus skirsnį „Rašto darbai“. Įkėlus darbą į sistemą, turite patvirtinti, jog darbas atliktas savarankiškai (pažymėti varnelę), atsispausdinti darbo savarankiškumo garantiją, ją pasirašyti ir 1 egzempliorių pristatyti kartu su baigiamuoju darbu į ATSI administraciją. Garantijos įrišti nereikia. Pristatę baigiamąjį darbą nepamirškite pasirašyti baigiamųjų darbų registracijos žurnale.

Gretutinės studijos

Gretutinių studijų „Islamistika ir regiono kalba“ baigiamųjų darbų įteikimas – gegužės 23 d. nuo 9 iki 18 val. Azijos ir transkultūrinių studijų instituto administracijoje.

Gretutinių studijų baigiamųjų darbų gynimas – birželio 1 d. 10 val.

Gynimo tvarka: Gretutinių studijų baigiamasis darbas viešai ginamas gynimo komisijos posėdyje. Gretutinių studijų baigiamojo darbo gynimui skiriama ne daugiau kaip 20 minučių, iš jų darbo pristatymui – ne daugiau kaip 5 minutės. Atsakymams į recenzento klausimus skiriamos ne daugiau kaip 5 minutės.

Bakalauro ir magistrantūros studijos

Bakalauro studijų „Azijos studijos“ ir magistrantūros studijų „Šiuolaikinės Azijos studijos“ baigiamųjų darbų įteikimas – gegužės 28 d. nuo 9 iki 18 val. Azijos ir transkultūrinių studijų instituto administracijoje.

Bakalauro studijų „Azijos studijos“ baigiamieji darbai bus ginami birželio 7-8 ir birželio 11 d. Birželio 7-8 dienomis bus ginami sinologijos specializacijoje studijuojančiųjų studentų baigiamieji darbai, birželio 11 d. – indologijos, iranistikos, japonologijos ir arabistikos specializacijų studentų baigiamieji darbai.

Magistrantūros studijų „Šiuolaikinės Azijos studijos“ baigiamųjų darbų gynimas vyks birželio 12 d.

Tikslus gynimų grafikas su konkrečiam studentui priskirtu gynimo laiku bus paskelbtas po baigiamųjų darbų įteikimo dienos, ne vėliau nei gegužės 30 d.

Gynimo grafikas bei recenzijos studentams bus siunčiamos Universiteto suteiktu el. paštu.

Bakalauro darbo gynimui skiriama ne daugiau kaip 30 minučių, iš jų darbo pristatymui – ne daugiau kaip 10 minučių. Magistro darbo gynimui skiriamos ne daugiau kaip 35 minutės, iš jų darbo pristatymui – ne daugiau kaip 10 minučių. Atsakymams į recenzento klausimus skiriamos ne daugiau kaip 5 minutės.

Baigiamųjų darbų gynimo tvarka:

1. Komisijos pirmininkas suteikia žodį darbo autoriui.

2. Autorius pristato darbą: atskleidžia darbo aktualumą, pristato ginamus teiginius, nurodo darbo tikslus ir uždavinius, apibūdina tyrimo metodologiją, pristato pagrindines darbo išvadas.

3. Darbo vadovo žodis. Jei vadovas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti ginant darbą, jo atsiliepimą perskaito komisijos pirmininkas ar kitas komisijos narys.

4. Komisijos pirmininkas suteikia žodį recenzentui.

5. Recenzento žodis. Jei recenzentas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti ginant darbą, jo recenziją perskaito komisijos pirmininkas ar kitas komisijos narys.

6. Darbo autorius atsako į recenzento klausimus ir pastabas. Atsakymams skiriama iki 5 minučių.

7. Komisijos nariai ir kiti gynime dalyvaujantys asmenys pateikia klausimų ir dalyvauja mokslinėje diskusijoje.

8. Darbo autorius atsako į pateiktus klausimus ir pastabas.

9. Darbo autoriaus baigiamasis žodis.

Išsamią informaciją apie baigiamųjų darbų rengimo, įteikimo ir gynimo tvarką rasite ATSI interneto svetainės skiltyje Rašto darbai: http://www.atsi.fsf.vu.lt/studentams-naujas-1/studentams-aktuali-informacija

Kilus klausimams kreipkitės į Mariją Tarasovą, , 8 5 268 7256.


 

Endowed Spring 2018 Lecture Series by Prof. Smadar Lavie at Vilnius University

Smadar 2879 1aTransnationalism, Citizenship, Gender and Family Dynamics in the Middle East

Prof. Smadar Lavie, Dept of Ethnic Studies, University of California, Berkeley

This endowed four lecture series introduces the diversity and heterogeneity of family, kinship and gender relations in Middle Eastern societies and their diasporas. It traces religious observance as a culturally lived experience, spanning from the local to the transnational.

The lectures are based on classic and new works by feminist scholars, listed below, introduce theoretical arguments from the Humanities and Social Sciences, and juxtapose these to complex case studies from various locals. In so doing, the lectures illuminate connections between religion and ritual, ethnicities, genders, education, the media, travel, migration, citizenship, political commitments, conflict and societal change. Concurrently the course aims to undo the many stereotypes about Middle Eastern women. 

Lectures will be held at the Institute of Asian and Transcultural Studies, Vilnius University, J. Kovalevskis aud. (Universiteto Str. 5, entrance from Daukantas courtyard)Download poster

Prof. Smadar Lavie is a Visiting Scholar at the Ethnic Studies Department, U.C. Berkeley and Visiting Professor at the Institute for Social Science in the 21st Century at University College Cork. Lavie spent nine years as tenured Professor of Anthropology at U.C. Davis. She is the author of The Poetics of Military Occupation, which received Honorable Mention in the Victor Turner Award for Ethnographic Writing, and co-edited Displacement, Diaspora, and Geographies of Identity and Creativity/Anthropology, in addition to dozens of articles in scientific journals and edited volumes. Lavie is the recipient of the American Studies Association's 2009 Gloria Anzaldúa Prize and the 2013 "Heart at East" Honor Plaque for service on behalf of Mizrahi communities. Lavie’s recent book, Wrapped in the Flag of Israel won Honorable Mention in the Association of Middle East Women’s Studies 2015 Book Award Competition and was a finalist for the Anthropology of Religion’s 2015 Clifford Geertz Book Prize. A second edition of the book with an afterword on Gaza 2014 and Mizrahi feminism is to see print in July 2018. Prof. Smadar Lavie's interview in Lithuanian TV

Following is the list of recommended readings for each lecture. These readings are intended as additional material and is NOT required for attendance.

•  17 April 2018 17:30   Patriarchy

Kandiyoti, Deniz. 1988. “Bargaining with Patriarchy.” Gender and Society 2(3): 274-290.

Joseph, Suad. 1994. “Brother/Sister Relationships: Connectivity, Love and Power in the Reproduction of Arab Patriarchy.” American Ethnologist 21(1) February): 50-73. 

 • 19 April 2018 17:30  Globalization and Social Movements

Moghadam, Valentine M. 2009. Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism and the Global Justice Movement. Lanham: Rowman and Littlefield. pp. 63-89.

Jud, Islah. 2005. “Between Religion and Secularism: Islamist Women of Hamas.” In On Shifting Ground: Muslim Women in the Global Era. Ed. F. Nouraie-Simone. New York: CUNY Press. pp 172-195.

Feldman, Rachel. 2017. “Putting Messianic Femininity into Zionist Political Action: The Race-Class and Ideological Normativity of Women for the Temple in Jerusalem.” Journal of Middle Eastern Women’s Studies 13(3) pp. 395-415.

 • 24 April 2018 17:30  Resistance, Agency, Docility

Mahmood, Saba. 2001. "Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the Egyptian Islamic Revival." Cultural Anthropology 16(2): 202-236.

Scott, Joan W. 2007. The Politics of the Veil. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. pp. 21-89.

Lavie, Smadar. 2011 “Staying Put: Crossing the Israel–Palestine Border with Gloria Anzaldúa.” Anthropology and Humanism Quarterly. Vol. 36 (1): 101-121.

  26 April 2018 17:30  Queering the Middle East – Belonging, Exile and Diaspora

Shakhsari, Sima. 2014. “The queer time of death: Temporality, geopolitics, and refugee rights.” Sexualities. 17(8): pp. 998-1015.

Jadallah, Huda. 2011. “Reflections of a Genderqueer Palestinian American Lesbian Mother.” In Arab and Arab American Feminisms: Gender, Violence and Belonging. R. Abdulhadi, E. Alsultany and N.Nabr, Eds. Syracuse UP pp. 276-282.

Swedenburg, Ted. 1997. “Saida Sultana/Danna International: Transgender Pop and the Polysemiotics of Sex, Nation, and Ethnicity on the Israeli-Egyptian Border” The Musical Quarterly 81(1): 81-108.

NOTE: This material is intended for purposes of education, research, scholarly communication, or critical commentary, all in conformity with “fair use” and the established practice of authors’ providing single offprints for noncommercial use. Any other use is unauthorized and may violate copyright.


 

Konkursai studijoms užsienyje ir atranka vardinei stipendijai gauti

Atsklanda stipendijos 18Konkursas kinų kalbos studijoms Šenženio universitete (Kinija)

Tarpininkaujant Vilniaus miesto savivaldybei, kviečiame  dalyvauti stipendijos kinų kalbos studijoms Šenženio universitete konkurse.
Studijų laikotarpis: 2018 m. rugsėjis – 2019 m. birželis.
Metinė stipendija: 40,000 juanių

Susidomėjusius iki 2018 m. balandžio 9 d. (pirmadienio) prašome atsiųsti motyvacinius laiškus anglų kalba (iki 200 žodžių) Monikai Orechovai, el. paštu:

Daugiau informacijos: Senzenio stipendija.pdf 

Konkursas hindi kalbos studijoms Hindi kalbos institute Agroje (Central Institute of Hindi, Indija)

Kviečiame dalyvauti stipendijos hindi kalbos studijoms Central Institute of Hindi, Agroje. 
Studijų laikotarpis: 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.
Mėnesinė stipendija: 6000 rupijų, stipendijos teikėjai padengia kelionės iš ir į institutą išlaidas, skiriama 1000 rupijų išmoka mokomajai literatūrai įsigyti.
SVARBU! Kandidatai turi būti nuo 21 iki 35 metų amžiaus. 

Susidomėjusius iki 2018 m. balandžio 9 d. (pirmadienio) prašome atsiųsti motyvacinius laiškus anglų kalba (iki 200 žodžių) Deimantui Valančiūnui, el. paštu:

Daugiau informacijos: http://khsindia.org/india/images/Admission_2018-19.pdf

Skelbiame atranką Lubov Derczanski Hamied vardinei stipendijai gauti

Skelbiame atranką vardinei stipendijai studijoms ar tyrimams Indijoje. Konkurse gali dalyvauti studentai, atitinkantys šiuos kriterijus:
pažangūs ATSI  Azijos  studijų  (Pietų  Azijos  studijų)  bakalauro  studijų  ir  Šiuolaikinių  Azijos studijų magistro studijų programų studentai.

Konkurse taip pat gali dalyvauti ir kitų  ATSI vykdomų studijų programų studentai, jeigu jų tyrimams ar studijų procesui reikalingas išvykimas į Indiją;
studentai, kurių  paskutinių  dviejų  semestrų  (1  kurso  magistro  studentų  –  paskutinio  vieno semestro) svertinis vidurkis yra ne mažesnis nei 7;
stipendija gali  būti  suteikiama  I  pakopos  studentams  baigusiems  ne  mažiau  nei  3  studijų semestrus ir II pakopos studentams, baigusiems ne mažiau nei 1 studijų semestrą.

Studentas, norintis gauti stipendiją, iki 2018  m. balandžio 23 d. ATSI administracijai pateikia:
prašymą skirti stipendiją, kuriame nurodoma prašoma skirti stipendijos suma;
tyrimo, kuriam atlikti reikalinga stipendija, projektą arba motyvacinį laišką anglų kalba (prašant stipendijos dalinėms studijoms);
tyrimo vadovo iš ATSI arba priimančios institucijos rekomendaciją (anglų kalba);
priimančios institucijos  dokumentą,  patvirtinantį  studento  priėmimą  (jeigu nėra  galiojančios Vilniaus universiteto ir priimančios institucijos sutarties);
preliminarią išvykos finansinę sąmatą.

Dokumentai gali būti pateikiami gyvai ATSI administracijai adresu Universiteto g. 5 arba siunčiami Monika Orechovai el. paštu .

Vardinės stipendijos nuostatai: nuostatai.pdf


 

Kviečiame teikti paraiškas stipendijoms

SMPF logoValstybinių stipendijų programos, stipendijos dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms bei dalyvavimui užsienio kalbų ir kultūros kursuose.

Kviečiame teikti paraiškas:

Dalinėms studijoms, stažuotėms ir vasaros kalbos kursams Latvijoje

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės stipendijoms 2018

Vasaros Prancūzų kalbos kursams Belgijoje

Praktikoms lituanistinėse mokyklose, lituanistikos centruose ir lietuvių bendruomenėse 2018-2019 m.

Daugiau informacijos gali suteikti VU Tarptautinių ryšių skyrius, Universiteto g. 3, 242 kab., tel. (8 5) 268 7250
Studentai konsultuojami nuo 14 val.


 

Atrankos į VU partnerių Azijoje vasaros mokyklas

Vasaros studijos intPietų Korėja

Vilniaus universiteto studentus kviečiame dalyvauti Seulo universiteto organizuojamoje vasaros mokykloje, kuri vyks nuo 2018 birželio 26 d. iki  liepos 27 d., Siūlomos studijų kryptys: Tarptautinės studijos, Ekonomika, Verslas, Korėjiečių kalba, Korėjos kultūra.

Prašome pateikti motyvacinį laišką lietuvių ar anglų kalbomis ir savo pažymių išrašą iš fakulteto iki 2018 kovo 21 d.el. paštu arba pristatyti į tarptautinių ryšių skyrių (242 kab.), Juliui Pukeliui. 

Daugiau informacijos: http://global.uos.ac.kr/iice/study/shProgram.do#a 

Svarbu: Seulo universitetas dviem VU studentams garantuoja nemokamą apgyvendinimą, kultūrines veiklas, neims registracijos mokesčio bei dalinai padengs kelionę į Jeju salą.

Studentų išlaidos: kelionė į P. Korėją, išlaidos maistui, dalinai kelionė į Jeju salą, papildomos asmeninės išlaidos.

Taivanas 

Vilioja vasaros studijos Taivane? Kviečiame pasinaudoti galimybe dalyvauti atrankoje į vasaros mokyklą National Chengnan universitete, nemokant už mokslą, šia galimybe galės pasinaudoti 2 Vilniaus Universiteto pilnų bakalauro ar magistro studijų studentai.   

Daugiau informacijos:  http://nccuoic.nccu.edu.tw/summerschool/english/  

Prašome pateikti motyvacinį laišką lietuvių ar anglų kalbomis ir savo pažymių išrašą iš fakulteto iki 2018 kovo 21 d. el. paštu   arba pristatyti į tarptautinių ryšių skyrių (242 kab.), Juliui Pukeliui. 

Pastaba: lėktuvo bilietai ir apgyvendinimas nėra apmokami. 

Kinija 

The Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) organizuoja vasaros mokyklą Kinijoje, Čengdu mieste. kuri vyks nuo 2018 liepos 1 d. iki  liepos 14 d. Universitetas 2 VU studentams apmoka mokestį už mokslą, maitinimą ir ekskursijas. Mokykla skirta pilnų studijų bakalauro/magistro studentams studijuojantiems ar besidominčiais economika, verslu, finansais ar kultūros studijomis.                 

Daugiau informacijos: http://e.swufe.edu.cn/ADMISSIONS/Discover_SWUFE_International_Summer_School.htm

Prašome pateikti motyvacinį laišką lietuvių ar anglų kalbomis ir savo pažymių išrašą iš fakulteto iki 2018 kovo 21 d. el. paštu   arba pristatyti į tarptautinių ryšių skyrių (242 kab.), Juliui Pukeliui. 

Studentų išlaidos: kelionė į Kiniją, registracijos mokestis apie 50 eur, viza,  papildomos asmeninės išlaidos.

Kilus klausimams, kreipkitės į Julių Pukelį , VU CR, Tarptautinių ryšių sk.,  242 kab., tel. 268 7156.


 

Türkiye Scholarships 2018 Second and Third Round of Applications

Stud Turkija 2018 interApart from providing education opportunities at an international caliber as well as a wealth of knowledge and experience, Turkey also offers scholarships to outstanding international students from all over the world to study in the most prestigious universities in Turkey.

Following the completion of the first round of applications for Türkiye Scholarships, the second and third round of applications will be received according to the scheduled dates announced on our official website. Accordingly; 

Afghanistan, Albania, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Belgium, Burundi, Canada, Czech Republic, Denmark, Germany, Italy, Iceland, Ireland, Japan, Kyrgyzstan, Liechtenstein, Luxembourg, Macau (SAR), Malta, Micronesia, Moldova, Monaco, Myanmar, Nepal, Norway, Pakistan, Portugal, Puerto Rico, Spain, Sweden, Switzerland, San Marino, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, United Arab Emirates, United States, Ukraine, and Vietnam undergraduate and postgraduate applications will be received in the second round between 5 February – 5 March 2018

Algeria, Andora, Antigua and Barbuda, Armenia, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Belarus, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cape Verde, Central African Republic, Djibouti, Cambodia, Cameroon, Chad, China, Comoros, Congo, Croatia, Cuba, Democratic Republic of Congo, Dominica, Egypt, Equatorial Eritrea, Estonia, Ethiopia, Finland, French Guiana, Gabon, Gambia, Ghana, Greece, Guinea, Guinea Bissau, Grenada, Guyana, Georgia, Haiti, Hungary, Indonesia, Iraq, Iran, Israel, Ivory Coast, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Laos, Latvia, Liberia, Libya, Lithuania, Lebanon, Madagascar, Macedonia, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Montenegro, Mongolia, Morocco, Niger, Nigeria, North Korea, Oman, Palau, Palestine, Poland, Qatar, Romania, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saudi Arabia, Sao Tome and Principe, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Somalia, Sudan, Suriname, Syria, St. Vincent and the Grenadines, Taiwan, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkish Republic of Northern Cyprus, United Arab Emirates, Uzbekistan, Venezuela, Yemen postgraduate applications will be received in the second round between 5 February - 5 March 2018; while undergraduate applications will be received in the third round between 16 April - 27 May 2018

Application can only be made online through www.turkiyeburslari.gov.tr. Candidates are required to submit/upload all the required information and/or documents through the application system.  Applications made by post, courier or by hand will not be accepted.

FAQs

1. Are there any authorized persons or institutions for the application? 

There are no institutions or persons authorized to apply for Türkiye Scholarships. Candidates must submit their applications to www.turkiyeburslari.gov.tr personally. Candidates are strongly advised to carefully read the instructions and warnings in the application system.

2. Is there an age limit for the applications?

Candidates must not be older than 21 years of age for undergraduate degree, 30 years of age for master’s degree and 35 years of age for doctoral degree.

3. Is it a must to be a graduate in order to apply?

Applicants who apply to Türkiye Scholarships must be a graduate or able to graduate at the end of the current academic year.

4. Are there required documents to be submitted during the application?

Candidates have to meet the criteria of the university and department which they choose. If it is requested by the university or department, candidates must submit the necessary documents such as the scores of SAT, TOEFL, DELF, YDS, etc. Applications of candidates who do not submit the required documents will not be evaluated.

5. How is the evaluation process of the applications?

In the evaluation process of the applications, candidates will be evaluated based on their eligibility to the application criteria of the program applied for as well as their academic and social achievements.

6. Is it possible for the candidates to choose any department which they want?

In the application system, universities and departments which candidates can choose will be available according to the educational background of the candidate. Candidates may only choose universities and departments available to them in the system. An additional choice of university or department that is not available in the system is not possible.

7. Which communication channels can I use to get detailed information?

For more information about Türkiye Scholarships and the application process, you may visit our website www.turkiyeburslari.gov.tr, reach our Call Center at 0850 455 0982 or send an e-mail to .

Download pdf  EN  TUR


 

Japonijos ambasada Lietuvoje skelbia konkursą

1200px Flag of Japan.svg2018 m. vasario 7 d. (trečiadienis) 16.45 – 17.45 val. Japonijos ambasada pristatys studijų Japonijoje galimybes. Ypatingas dėmesys bus skirtas Japonijos vyriausybės skiriamoms stipendijoms Lietuvos piliečiams. Savo studijų Japonijoje patirtimi dalinsis iš Japonijos sugrįžę studentai.

Jei Jus domina studijos Japonijoje, mielai kviečiame pasinaudoti šia proga ir atvykti pasiklausyti pristatymo. Renginys vyks VU Azijos ir transkultūrinių studijų instituto J. Kovalevskio auditorijoje.

MEXT studijų stipendijos Japonijoje 2018 m.

Japonijos ambasada Lietuvoje kviečia japonologijos studijų studentus teikti paraiškas Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerijos (Monbukagakusho: MEXT) finansuojamoms studijoms Japonijoje. Stipendija skiriama laikotarpiui, reikalingam pabaigti pasirinktą kursą, kuris turėtų trukti maždaug vienerius metus nuo 2018 m. spalio mėn.

Pagrindiniai reikalavimai
• Japonologijos bakalauro studijų studentai (ne jaunesni nei 2 kurso studentai);
• Pakankamos japonų kalbos žinios;
• Geri studijų rezultatai

Programos aprašymą, paraišką ir papildomus dokumentus galite rasti „Study in Japan“ tinklalapyje adresu
http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_japanese.html

Paraiškas ir papildomus dokumentus prašome pristatyti į Japonijos ambasadą (M.K.Čiurlionio g. 82B, Vilnius LT-03100). Ant voko su dokumentais būtinai nurodykite „MEXT Japonologijos studijų programa“.

Dokumentai į Japonijos ambasadą turi būti pristatyti iki 2018 m. vasario 19 d. 16.00 val. Paraiškos gautos vėliau svarstomos nebus.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai vasario 26 d. bus kviečiami laikyti japonų kalbos rašytinio egzamino. Geriausiai egzaminą išlaikiusius kandidatus kviesime į pokalbį.

Informacija apie konkursą teikiama:
Milda Kraśko, Japonijos ambasada (M. K. Čiurlionio g. 82B, 03100 Vilnius)
Tel. 8 5 230 3855, el. paštas:


 

Akademinis konsultavimas Azijos ir transkultūrinių studijų institute

Integracija 2017 VUĮ akademinį konsultantą gali kreiptis studentai, ieškantys patarimo, kaip spręsti studijų metu kilusias problemas:

• dėl studijų programų – supažindins studentus su skirtingomis mokslo sritimis, papasakos apie studijų programų pasirinkimo galimybes, padės apsispręsti dėl tolimesnio studijų pasirinkimo ir tęsimo;

• dėl studijų proceso klausimų – padės iškilus klausimams apie studijų procesą ir įvertinus situaciją paaiškins, kokios studento galimos alternatyvos, siekiant išspręsti kilusias problemas (studijų programos keitimas, individualaus studijų plano sudarymas, studijų stabdymas, akademinės atostogos ir kt.);

• dėl studentams teikiamos finansinės paramos – iškilus finansiniams sunkumams, Akademiniai konsultantai supažindins su visomis Universiteto teikiamomis finansinės paramos rūšimis (stipendijų rūšys, mokėjimo už studijas atidėjimas, studijų įmokų skaidymas dalimis, reikalavimai stipendijai gauti);

• dėl studijų stabdymo ir nutraukimo – padės rasti sprendimus, kaip išspręsti kilusius sunkumus, kad nereikėtų nutraukti studijų;

• dėl studijų pritaikymo individualiems poreikiams ir galimybių pristatymo - išsiaiškins studento poreikius, tarpininkaus tarp administracijos, dėstytojų ir studentų;

• dėl kitų bendrų klausimų – pakonsultuos, kaip studentui pasiruošti praktikai, kaip valdyti savo karjerą, kaip pasirinkti iš studentams siūlomų popaskaitinių veiklų Universitete, kur kreiptis esant poreikiui: psichologas, biblioteka ir kt.

Akademinė konsultantė Azijos ir transkultūrinių studijų institute Marija Tarasova
Susisiekti galite tel. (8 5) 268 7256, el. p.
Konsultacijų laikas – pirmadieniais - penktadieniais 11.30-13.00 val.

Išsamią informaciją taip pat teikia VU Studentų paslaugų ir karjeros skyrius
Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab., LT-10222 Vilnius
Tel. (8 5) 219 3144, el. p.


 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos