Anglų k. dėstomų laisvųjų dalykų paskaitų pradžia

vulogo

Informuojame, jog Orientalistikos centro vykdomų laisvųjų dalykų, kurių užsiėmimai vyksta anglų kalba, paskaitos prasidės nuo antrosios vasario savaitės, t.y., vasario 9 dienos. Paskaitos prasideda vėliau tam, kad prie kursų galėtų prisijungti iš užsienio pagal mainų programas atvykstantys studentai.