Diplomų teikimo ceremonija

20160613 Diplomu iteikimas atsklandaDiplomų teikimo ceremonija Vilniaus universiteto Orientalistikos centro
bakalaurantams ir magistrantams 2016 m. birželio 15 d. 10 val. 
Šv. Jonų bažnyčioje.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti.