Bendros naujienos

Dr. Deimantui Valančiūnui įteiktas Indijos vyriausybės apdovanojimas

20150928 Apdovanojimai 0117 red2015 m. rugsėjo 10–12 dienomis Vilniaus universiteto Orientalistikos centro ir Filologijos fakulteto lektorius dr. Deimantas Valančiūnas dalyvavo dešimtojoje Pasaulinėje hindi kalbos konferencijoje (Vishwa Hindi Sammelan) Bhopalo mieste (Indija). Konferencijoje buvo nagrinėjamas hindi kalbos vaidmuo pasaulyje.

Rajnath Singh, Indijos vidaus reikalų ministras, įteikė apdovanojimus už hindi kalbos populiarinimą keturiasdešimčiai kultūros ir mokslo atstovų iš įvairių pasaulio šalių. Indijos vyriausybės apdovanojimas (Vishwa Hindi Samman) už hindi kalbos sklaidą ir populiarinimą užsienyje taip pat buvo įteiktas ir Vilniaus universiteto atstovui dr. Deimantui Valančiūnui.

Renginį, kuriame apsilankė net keli tūkstančių lankytojų, inauguravo Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi.


 

Annos Lindh fondo Lietuvos tinklas aptarė pabėgėlių krizę

Anna Lindh Foundation logo 09222015 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje vyko Annos Lindh fondo (ALF) Lietuvos tinklo iniciatyvinės grupės susitikimas, kurio metu diskutuota, kaip tinklo narės gali prisidėti prie Lietuvos pasiruošimo priimti pabėgėlius iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionų bei jų integracijos. Susitikime VU Orientalistikos centrą atstovavo direktorius Valdas Jaskūnas ir Artimųjų Rytų studijų koordinatorė Augustė Grižibauskaitė.

Susitikimas organizuotas siekiant atsakyti į klausimus, kokių veiksmų būtina imtis norint tinkamai paruošti visuomenę ir pabėgėlių priėmimą vykdančias organizacijas, kaip sumažinti galimą konfrontaciją bei palengvinti atvykėlių integraciją Lietuvoje. Susitikimo dalyviai sutarė, kad šiuo metu randasi daug skirtingų pilietinių bei organizuotų iniciatyvų, kurios atskirais atvejais kelia abejones dėl jų ilgalaikiškumo, savanorių duomenų apsaugos bei realios naudos, siekiant sėkmingai pasiruošti pabėgėlių integracijai Lietuvoje.

Susitikime buvo suformuoti esminiai žingsniai, kuriuos įgyvendinti gali padėti ALF Lietuvos tinklo patirtis ir jo narių kompetencijos. Pirma, pritarta idėjai sukurti bendrą internetinę platformą, kurioje būtų galima rasti visą informaciją apie darbo su mažumomis bei pabėgėliais organizavimą, tolerancijos mokyklose bei kitose švietimo institucijose skaitinimą. Institucijos ir organizacijos, dirbančios su pabėgėliais ar galinčios konsultuoti pabėgėlių priėmimo ir integravimo klausimais, šioje platformoje galėtų pristatyti savo ekspertinius išteklius ir vykdomas veiklas. Antra, pabrėžtas poreikis formuoti į problemos sprendimą orientuotų kompetencijų ugdymo ilgalaikę politiką, apimančią galimybių studijų rengimą, mokymo metodikų bei tikslinių grupių vadovų rengimą, tarptautinių organizacijų patirties perėmimą ir pritaikymą Lietuvai, skirtingų pabėgėlių kultūrų, religijų pristatymą žiniasklaidoje.

Susitikimo dalyviai sutarė formuoti ilgalaikę ALF Lietuvos tinklo darbo grupę, dirbančią ALF migracijos ir pilietiškumo prioritetų klausimams spręsti.

Annos Lindh fondas – 2004 metais keturiasdešimt dviejų valstybių įkurta tarptautinė, tarpvalstybinė institucija, atsakinga už tarpkultūrinius projektus tarp Europos ir Viduržemio jūros regionų. Fondą sudaro Aleksandrijoje (Egiptas) įsikūręs sekretoriatas ir didžiausias Europos Viduržemio jūros regiono organizacijų ir institucijų tinklas, susidedantis iš 42 nacionalinių tinklų, jungiantis daugiau nei 4000 narių. VU Orientalistikos centras yra vienas ALF Lietuvos tinklo steigėjų ir narių.


Sveikiname kolegą dr. Vytį Silių

V. Silius su prezidente 20150907Sveikiname Vilniaus universiteto Orientalistikos centro sinologijos lektorių dr. Vytį Silių tapusį Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos rengto geriausios 2014 metų disertacijos konkurso laureatu.

2015 m. rugsėjo 7 d. priėmimo pas Lietuvos Respublikos Prezidentę metu buvo pagerbti konkurso laureatai.

2014 m. birželio 30 d. lektorius Vytis Silius Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją „Ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose“.

Lietuvos mokslų akademijos organizuotuose geriausios 2014 metų disertacijos rinkimuose jis taip pat buvo apdovanotas pagyrimo raštu kaip vienos geriausių humanitarinių ir socialinių mokslų srityje disertacijos autorius. 


 

INLANSO pristatė Indijos kalbų programas

Inlanso blog 6420 copy2015 m. rugpjūčio 28 d. Vilnius universiteto Orientalistikos centre lankėsi Indijos kalbų ir visuomenės studijų centro (Centre of the Study of Indian Languages and Society, INLANSO) Varanasyje (Indija) akademinių reikalų direktorė dr. Miriya Malik ir Banaraso hindų universiteto profesorius emeritas Dipak Malik. Susitikime su VU Orientalistikos centro direktoriumi doc. Valdu Jaskūnu svečiai pristatė INLANSO vykdomas Indijos kalbų (hindi, o nuo 2016 m. – urdu, tamilų ir nepali) programas, visuomenės studijas, teikiamą akademinę ir socialinę paramą užsienio studentams. Dr. Miriya Malik pasidalino bendradarbiavimo su Šiaurės šalių ir Vokietijos universitetais patirtimi, buvo aptartos VU Orientalistikos centro dalyvavimo partnerio teisėmis programoje galimybės.

Indijos kalbų ir visuomenės studijų centras (INLANSO) vykdo kalbų ir visuomenės / kultūros studijų intensyvaus ir reguliaraus mokymo programas studentams, siekiantiems pagilinti šnekamosios kalbos ir gramatikos įgūdžius bei norintiems susipažinti su skirtingais Pietų Azijos visuomenės ir kultūros aspektais. Atsižvelgiant į formaliųjų universitetinių studijų reikalavimus, mokymo programos sukurtos taip, kad, dirbant individualiai ir su studentų grupėmis, būtų tenkinami besimokančiųjų lūkesčius. INLANSO sudaro galimybes Pietų Azijoje doktorantams ir tyrėjams atlikti lauko tyrimus.

VU Orientalistikos centras yra vienintelė akademinė institucija Baltijos šalyse, vykdanti Indijos ir Pietų Azijos studijas ir mokslinius tyrimus. Šiuo metu centras rengia regioninės Pietų Azijos studijų platformos įgyvendinimo Vilniaus universitete projektą, kurį ketinama pristatyti 2016 m. pradžioje. Pietų Azijos studijų platforma numato skatinti studijas, tyrimus ir informacijos sklaidą apie Pietų Aziją, inicijuoti, plėtoti ir remti regioninį bendradarbiavimą su Pietų Azijos partneriais.


 

Apvaliojo stalo diskusiją „Kinijos vaidmuo pasaulinėje ir regioninėje ekonomikoje: verslo tendecijos ir projektai“

Kinija 00085 copyLietuvos-Kinijos verslo taryba kartu su tarptautine audito ir konsultacijų įmone Deloitte Lietuva organizuoja apvaliojo stalo diskusiją „Kinijos vaidmuo pasaulinėje ir regioninėje ekonomikoje: verslo tendecijos ir projektai“

Pagrindinius pranešimus skaitys Deloitte biuro Kinijoje partneris-vyriausiasis ekonomistas Xu Sitao ir Deloitte biuro Vengrijoje verslo plėtros direktorius, ėjęs patarėjo komercijos klausimais pareigas Vengrijos ambasadoje Kinijoje, Csaba Wolf.

Diskusijoje bus aptariamos Kinijos ekonomikos tendencijos ir jų įtaka pasaulio ir Europos rinkoms, Kinijos ekonomikos reformos, Kinijos ir Baltijos šalių ekonominis bendradarbiavimas ir potencialūs bendradarbiavimo sektoriai, „One Belt, One Road“ iniciatyva ir Lietuvos įmonių galimybės ja pasinaudoti. Bus pristatytos bendrų projektų su Kinija sėkmės istorijos, aptartos Lietuvos įmonių galimybės pritraukti investicijų ir projektų iš Kinijos.

*Renginys vyks 2015 m. rugpjūčio 28 d. (penktadienį) 10:00-12:00 val. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, Vokiečių g. 10, 402 auditorijoje (**IV** a.).

*Renginys vyks anglų kalba.

Lietuvos-Kinijos verslo tarybos pirmininkas Osvaldas Čiukšys maloniai kviečia Jus ir Jūsų studentus dalyvauti renginyje.

Renginio programa.


 

Šiuolaikinių Azijos studijų programos absolventai – tarp patraukliausių darbo rinkoje

OC diplomu iteikimas 2015 interGegužės mėnesį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), pristatė tyrimo „Specialistų kvalifikacijų žemėlapis, pirminė analizė“, rezultatus apibendrinančią ataskaitą.

Remiantis 2012–2013 m. Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS), Sodros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, ataskaitoje nagrinėjamas klausimas, kaip skirtingų krypčių grupių absolventams sekasi įsidarbinti. 

Į šį klausimą atsakoma pasitelkus dvi pagrindines perspektyvas: kaip greitai absolventams sekasi įsidarbinti, lyginant su šalies užimtumo lygiu, ir kaip skiriasi absolventų atlyginimas, lyginant su šalies vidutiniu atlyginimu. Šioje analizėje nebuvo įtraukti duomenys apie asmenis, dirbančius karinėse ir joms prilygintose struktūrose bei tarptautinėse organizacijose.

Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pirminė analizė parodė, kad regiono kultūros studijų kryptis ir jai priklausanti Orientalistikos centro Šiuolaikinių Azijos studijų magistrantūros programa patenka į žaliąją – Lietuvos darbo rinkoje paklausių absolventų – zoną. Orientalistikos centro magistrantų įsidarbinimas siekia 82 proc. ir daugiau nei 12 proc. viršija šalies metinį rodiklį. Analizė patvirtino, kad baigusieji Šiuolaikinių Azijos studijų programą vidutiniškai uždirba daugiausia iš visų humanitarinių mokslų Istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės absolventus. Jų vidutinis atlyginimas 2013 metais vidutiniškai siekė 2698 Lt ir daugiau nei dviem trečdaliais viršijo kitas krypčių grupės programas baigusių absolventų atlyginimo vidurkį.

Šiuolaikinių Azijos studijų magistrantūros programa VU Orientalistikos centre vykdoma nuo 2006 metų. Šiuo metu tai vienintelė humanitarinių mokslų regionų kultūros studijų krypties magistrantūros studijų programa Lietuvoje. Šioje tarpdalykinėje studijų programoje derinamas Azijos studijų metodų išmanymas ir gilinamasis dviejų Azijos regionų – Rytų ir Pietų Azijos – šiuolaikinių kultūrų ir visuomenių pažinimas. Centro puoselėjama tarpdalykinė į tarptautiškumą orientuota akademinė aplinka laiduoja aukštas absolventų tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijas bei šių kompetencijų pritaikomumą skirtingose profesinės veiklos srityse.

Plačiau su specialistų kvalifikacijų žemėlapio pirmine analize galite susipažinti čia


 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Indijos universitetu

20150530 Susitikimas su Indijos universiteto atstovaisGegužės 30 d. delegacijos iš Dev Sanskriti Vishwavidyalaya (Dev Sanskriti universitetas, Haridvaras, Indija) vizito Orientalistikos centre metu šio universiteto prorektorius dr. Chinmay Pandya ir Orientalistikos centro direktorius doc. Valdas Jaskūnas pasirašė institucinio bendradarbiavimo sutartį. Sutartis numato galimybes bendradarbiauti indologijos ir baltistikos studijų srityse skatinant bendras iniciatyvas ir plėtojant kalbų, literatūros ir kultūros studijas bei mokslinius tyrimus.

Sutartis pasirašyta Baltijos studijų centro Dev Sanskriti universitete įkūrimo išvakarėse. Šis centras – kol kas pirmasis ir vienintelis toks Indijoje – numato plėtoti akademinę ir kultūrinę veiklą, susijusią su Baltijos šalių pažinimu ir baltistikos studijų sklaida, vykdyti projektus, įtraukiančius Lietuvos ir Latvijos mokslininkus bei studentus. Pirmasis jau pradėtas vykdyti projektas – tarptautinio mokslinių straipsnių rinkinio apie Baltijos šalių ir Indijos lingvistinius ir kultūrinius ryšius publikavimas.

Sutarties pasirašymo metu Centro direktorius Valdas Jaskūnas pažymėjo, kad bendradarbiavimas su Indijos universitetu atveria naujas galimybes Orientalistikos centro indologijos studentams vykti dalinių studijų ar profesinės praktikos į Dev Sanskriti universitetą, o mokslininkams – prisidėti prie šiame universitete steigiamo Baltijos studijų centro veiklos. Jis pasidžiaugė, kad į bendradarbiavimą nuo pat pradžių įsitraukė ir VU Filologijos fakulteto Baltistikos studijų katedros mokslininkai, tęsiantys ilgametes indoeuropeistikos tradicijas Vilniaus universitete.

Dr. Chinmay Pandya pabrėžė, kad privataus Dev Sanskriti universiteto akademinė aplinka išskirtinė tuo, jog akademinė veikla derinama su įtraukia socialine veikla. Universitetas plėtoja ryšius su daugeliu Vakarų šalių universitetų ir sudaro ypač palankias studijų ir viešnagės sąlygas atvykstantiems studentams, kurie studijų metu sutinka pritaikyti profesines žinias ir įgūdžius vietinėje bendruomenėje, moko savo gimtosios kalbos ar į ją verčia tekstus. Taip pat Chinmay Pandya patikino, kad Dev Sanskriti universitetas yra pasirengęs skirti dvi stipendijas Lietuvos piliečiams pilnoms magistrantūros ir doktorantūros studijoms.


 

Diskusija „Orientalistika, civilizacinė ir kultūrinė komparatyvistika Lietuvoje“

Diskusija MA 2015 05 12 atsklandaMaloniai kviečiame Jus 2015 m. gegužės 12 d. (antradienį) dalyvauti diskusijoje „Orientalistika, civilizacinė ir kultūrinė komparatyvistika Lietuvoje: iš sovietmečio į ateitį“. 

Dalyvauja: LMA tikrasis narys prof. Antanas ANDRIJAUSKAS,
prof. Audrius BEINORIUS, dr. Valdas JASKŪNAS, dr. Naglis KARDELIS,
dr. Loreta POŠKAITĖ, dr. Vytautas RUBAVIČIUS, dr. Aivaras STEPUKONIS.
Diskusijai vadovauja dr. Vytautas RUBAVIČIUS.

Renginys vyks Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Pradžia – 17.30 val.