Bendros naujienos

Jordanijoje aptartas akademinis bendradarbiavimas tarp VU ir Jordanijos universiteto

20160824 Jordanija Universitetas2016 m. rugpjūčio 13–19 dienomis Orientalistikos centro Artimųjų Rytų studijų mobilumo koordinatorė Augustė Grižibauskaitė lankėsi Jordanijos universitete (University of Jordan) Amane.

Vizito metu A. Grižibauskaitė stiprino akademinius ryšius tarp VU ir Jordanijos universiteto ir skatino abiejų institucijų įsitraukimą į tarptautinį švietimą. Su Jordanijos universiteto tarptautinių ryšių skyriaus atstovais diskutavo apie VU bendradarbiavimą su Jordanijos universitetu Erasmus+ programoje ir aptarė studentų, akademinio ir administracinio personalo mainų, studentų profesinių praktikų galimybes Jordanijos universitete ir jo mokslinių tyrimų centruose. Vizito metu buvo numatytas studentų ir akademinio personalo mobilumo planas, kuris bus vykdomas remiantis bendradarbiavimo sutartimi, pasirašyta tarp abiejų universitetų, bei sutarta, kad jau 2016/2017 m.m. rudens semestro metu du Orientalistikos centro arabistikos specializacijos studentai dalinėms studijoms vyks į Jordanijos universitetą.

A. Grižibauskaitė lankėsi Jordanijos universiteto Kalbų centre, Moterų studijų centre ir Islamo kultūros centre. Susitikimo su Kalbų centro arabų kalbos skyriaus direktoriumi Ibrahim Hasan Muhamad Al Rababah ir dėstytojais metu VU atstovė pristatė OC Artimųjų Rytų studijų programą ir pakvietė arabų kalbos dėstytojus atvykti į OC Erasmus+ programos dėstymo vizitams. Sutarta, kad jau 2016/2017 m.m. vienas arabų kalbos dėstytojas atvyks į OC savaitės trukmės vizitui. 20160824 foto Jordanijos universitetascopyVU Orientalistikos centro Artimųjų Rytų studijų mobilumo koordinatorė susitiko su Jordanijos universiteto Moterų studijų centro direktore dr. Abeer Dababneh ir centro akademiniu personalu metu nutarta plėtoti dvišalius akademinius ryšius ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp abiejų centrų, aptartos galimybės dalyvauti studentų ir dėstytojų mainuose, įsitraukti į bendrus tarptautinius projektus ir tyrimus ateityje. Susitikimo su Islamo kultūros centro direktoriumi dr. Kathafi Al Ghnaneem metu A. Grižibauskaitė susipažino su centro veikla ir aptarė Artimųjų Rytų studijų studentų profesinių praktikų galimybes.

Studentai, susidomėję dalinėmis studijomis bei profesinėmis praktikomis Jordanijoje kviečiami kreiptis el. pašto adresu


 

Indologijos studentams – pažintinės kelionės į Indiją

20160723 Garbės konsulasIndijos garbės konsulas Lietuvoje ir ilgametis Orientalistikos centro socialinis partneris Indijos Oro pajėgų atsargos pulkininkas leitenantas p. Rajinder Kumar Chaudhary tęsdamas tradiciją šiemet vėl dovanoja Orientalistikos centro indologijos studentams, studijuojantiems hindi kalbą, dvi pažintines keliones į Indiją.

Studentai dvi savaites gyvens indų šeimose sostinėje Delyje ir turės galimybę tiesiogiai pažinti ir patirti Indijos kultūrą, aplankyti Delį ir jo apylinkes, patobulinti hindi kalbos žinias kalbinėje aplinkoje.

Pažintinėms kelionėms nominuojami indologijos studentai už geriausius akademinius pasiekimus ir aktyvią tarpkultūrinę veiklą. Rajinder Kumar Chaudhary iniciatyva pirmieji VU indologai Indijoje lankėsi 2012 metais.

VU Orientalistikos centre indologijos studijos vykdomos nuo 2000 m. Tai vienintelė pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programa ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, kurioje studentai gali studijuoti hindi ir sanskrito kalbas, Indijos ir Pietų Azijos regiono kultūrą, religijas, filosofiją, antropologiją ir vizualiąją kultūrą.


Naujos knygos Orientalistikos skaitykloje

Orientalistikos skaitykla 0170Vilniaus universiteto bibliotekos Orientalistikos skaityklos fondas papildytas 42 naujais užsienio šalių leidyklų išleistais leidiniais Artimųjų Rytų ir islamo studijų tematika. Knygų, gautų 2016-07-21, sąrašas

Orientalistikos skaityklos atvirame fonde – moksliniai ir mokomieji Azijos kalbų, kultūrų, religijų, filosofijos, antropologijos ir meno istorijos leidiniai, leidiniai originalo ir užsienio kalbomis bei grožinė literatūra. 2015 m. metais skaityklos fondą sudarė 11.906 egzemplioriai, skaityklos paslaugomis naudojosi 248 vartotojai, skaitytojams buvo išduota 2138 leidiniai. 


Diplomai įteikti VU Orientalistikos centro absolventams

OC absolventai 2016134500442016 m. birželio 15 d. Šv. Jonų bažnyčioje vyko iškilminga diplomų teikimo ceremonija. Vilniaus universiteto diplomai įteikti 7 Orientalistikos centro Šiuolaikinių Azijos studijų programos magistrams ir 38  Azijos studijų programos bakalaurams (9 indologams, 14 japonologų, 14 sinologų ir 1 iranistei). Cum laude diplomai įteikti magistrei Jorūnei Rimeisytei ir bakalaurams japonologei Miglei Dumšaitei, indologams Šarūnui Šimkui ir Gabijai Vosyliūtei.  

Diplomų teikimo ceremonijoje dalyvavo nepaprastasis ir įgaliotasis Japonijos ambasadorius Lietuvai J.E. Toyoei Shigeeda, Indijos garbės konsulas Lietuvoje Indijos Oro pajėgų atsargos pulkininkas leitenantas Rajinder Kumar Chaudhary, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamento Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalių skyriaus vedėja Liana Vazbienė, Zabolis Partners ir Baltic RED verslo plėtros direktorius Guido Wolf, Vilniaus universiteto studijų prorektorė doc. Nijolė Radavičienė.

Su japonijos ambasadoriumi 20160615 copyCeremonijos metu JE Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda pasveikino absolventus, taip pat Orientalistikos centro docentei dr. Daliai Švambarytei ir lektorėms Violetai Devėnaitei bei Jurgitai Ignotienei įteikė padėkos raštus už indėlį plėtojant draugiškus Japonijos bei Lietuvos santykius, ugdant japonologus ir prisidedant prie japonų kalbos ir kultūros sklaidos.

 

VU Orientalistikos centro direktoriaus doc. Valdo Jaskūno kalba,
pasakyta 2016 m. birželio 15 d. Šv. Jonų bažnyčioje
diplomų įteikimo Azijos studijų absolventams ceremonijos metu


 

Konkursas „Kinų kalbos tiltas“

Kinu kabos konkurso nugaletoja 2016 copy copy copy2016 m. gegužės 9 d. Vilniaus universitete vyko Konfucijaus instituto ir Kinijos ambasados organizuotas antrasis Lietuvoje kinų kalbos konkursas „Kinų kalbos tiltas”.

Konkurso dalyviai iš Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir M. Romerio universitetų vertinimo komisijai bei žiūrovams demonstravo savo kinų kalbos ir Kinijos kultūros žinias – pirmoje dalyje pasakojo apie savo svajones, o antrojoje atsakinėjo į klausimus susijusius su Kinijos istorija, geografija, kultūra. Smagiausioje konkurso dalyje dalyviai rodė savo talentus – kaligrafijos, poezijos skaitymo ir dainavimo įgūdžius.

Nugalėtoja tapo Vilniaus universiteto Orientalistikos centro sinologijos programos ketvirto kurso studentė Saulė Bulavaitė. Antrąją vietą užėmė Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centro ketvirto kurso studentas Rimvydas Markevičius, trečiąją – M. Romerio universitete kinų kalbą besimokanti VU Teisės fakulteto studentė Agnė Ganytė. Orientalistikos centro sinologijos programos pirmo kurso studentėms – Kristinai Budrytei ir Karolinai Kardokaitei buvo įteikti paskatinimo prizai.

Renginyje dalyvius palaikė ir nugalėtojus sveikino Kinijos Liaudies Respublikos ambasados ministras patarėjas ponas Ma Taotao su žmona muzike Fu Chenchen, Vilniaus universiteto Orientalistikos centro direktorius Valdas Jaskūnas, VDU Azijos studijų centro direktorius Aurelijus Zykas, M. Romerio universiteto Azijos centro direktorė Rasa Vilnienė ir Edukologijos universiteto Plėtros ir ryšių direkcijos vadovas Kęstutis Šalavėjus.

Nuoširdžiai dėkojame dalyviams už ryžtą, drąsą, skirtą laiką ir puikius pasirodymus. Širdingai sveikiname nugalėtojus! Saulė Bulavaitė atstovaus Lietuvą liepos pabaigoje Kinijoje vyksiančiame konkurso „Kinų kalbos tiltas“ finale, o Rimvydas Markevičius dalyvaus šio konkurso vasaros stovykloje Kinijoje.

Linkime visiems studentams sėkmės mokantis kinų kalbą ir tikimės, jog kitais metais sulauksime dar daugiau norinčiųjų išbandyti savo jėgas šiame konkurse.

Kinu kalbos konkurso dalyviai 2016 copy


Augustė Grižibauskaitė dalyvavo Europos Tarybos mokymuose Tunise

201650516 mokymai Tunise2016 m. gegužės 1–8 dienomis Orientalistikos centro Artimųjų Rytų studijų mobilumo koordinatorė Augustė Grižibauskaitė dalyvavo Europos Tarybos ir Portugalijos „North-South Centre“ organizuotuose tarptautiniuose mokymuose ,,Challenging Stereotypes and Identities to promote Gender Equality” (CSI-Gender EQ). Mokymai vyko 4-ojo Viduržemio jūros regiono jaunimo ir pasaulinio pilietiškumo universiteto (4th Mediterranean University on Youth and Global Citizenship) – renginio, skirto Europos ir Arabų šalių jaunimo bendradarbiavimui, – metu Tunise, Hamameto mieste.

Šie neformalaus švietimo mokymai buvo skirti jauniems pilietinės visuomenės aktyvistams iš Europos valstybių ir Pietinio Viduržemio jūros regiono, įsitraukusiems į veiklą švietimo ir žiniasklaidos srityse. Mokymų metu buvo stiprinama dalyvių ir jų atstovaujamų organizacijų bei institucijų kompetencija kovoti prieš stereotipus ir šališkumą lyčių atžvilgiu ir įgyvendinti projektus, skatinančius aktyvų pilietiškumą, tarpkultūrinį dialogą, lyčių lygybę, moterų įgalinimą ir kovą prieš ksenofobiją. Dalyviai dalinosi patirtimis ir praktikomis, dalyvavo konferencijose ir užsiėmimuose, kurių metu buvo aprūpinti priemonėmis ir metodais efektyviam darbui su jaunimu ir jo švietimui bei vystė naujų bendrų projektų Viduržemio jūros regione idėjas.

Mokymų metu A. Grižibauskaitė bendravo su Tuniso, Maroko, Alžyro, Egipto, Jordanijos ir Palestinos nevyriausybinių jaunimo ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovais ir aiškinosi Orientalistikos centro studentų arabistų profesinių praktikų galimybes. Taip pat A. Grižibauskaitė aptarė OC ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą švietimo ir gebėjimų ugdymo projektams vykdyti, į kuriuos būtų įtraukiami OC studentai.

A. Grižibauskaitė mokymų metu įgytus gebėjimus taikys darbui su studentais, didins jų informuotumą apie problemas, su kuriomis susiduria moterys ir pilietinė visuomenė Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione, ir skatins OC studentų įsitraukimą į bendrus projektus su nevyriausybinėmis Viduržemio jūros regiono organizacijomis.

Studentai, susidomėję profesinėmis praktikomis ir jungtiniais projektais Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose,
kviečiami kreiptis el. pašto adresu


 

Orientalistikos centro atstovė Libane aptarė akademinį bendradarbiavimą su Artimųjų Rytų universitetais

20160423 Libanas foto int2016 m. balandžio 16–23 dienomis Orientalistikos centro Artimųjų Rytų studijų mobilumo koordinatorė Augustė Grižibauskaitė atstovavo Vilniaus universitetui Libane vykusioje Erasmus Mundus „Dunia Beam“ projekto baigiamojoje konferencijoje ir Libano Amerikos universiteto (Lebanese American University) organizuotoje tarptautinių studijų savaitėje. 

Konferencijos metu A. Grižibauskaitė diskutavo apie VU bendradarbiavimo su Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono aukštojo mokslo institucijomis galimybes Erasmus+ programos rėmuose ir tarptautinių ryšių vystymo svarbą, dalinosi idėjomis apie naują gebėjimų stiprinimo projektą bendradarbiaujant su Viduržemio jūros regiono universitetais, skirtą jaunimo įgalinimui tarptautinių profesinių praktikų pagalba, studijų kokybės Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione kėlimui, kovai prieš jaunimo nedarbą. Tarptautinių studijų savaitėje A. Grižibauskaitė pristatė studijas VU, kurios sulaukė susidomėjimo tarp gausybės studentų libaniečių iš įvairiausių šalies universitetų. Studentai ypač domėjosi laipsnį suteikiančiomis magistro studijomis ir dalinėmis studijomis Lietuvoje medicinos, farmacijos, verslo, teisės ir informacinių technologijų srityse. 

Vizito Libane metu A. Grižibauskaitė stiprino akademinius ryšius tarp VU ir Europos bei Artimųjų Rytų universitetų. Akademiniu bendradarbiavimu su VU itin domėjosi Palestinos „Al-Najah“ valstybinis universitetas, Betliejaus universitetas, Birzeito universitetas, Jordanijos gamtos mokslų ir technologijų universitetas, Princesės Sumaya technologijų universitetas, Libano Amerikos universitetas, Beiruto Amerikos universitetas ir Granados universitetas. Universitetų atstovams A. Grižibauskaitė pristatė studijas VU ir nuo rudens semestro planuojamą vykdyti Artimųjų Rytų studijų programą Orientalistikos centre, aptarė mokslininkų bendradarbiavimo ir studentų mainų svarbą plėtojant naująją Artimųjų Rytų studijų programą.

Centro atstovė susitikimų su Libano Amerikos universiteto ES-Erasmus Mundus projektų koordinatoriumi Fuad Hashwa ir Menų ir mokslų fakulteto dekanu Nashat Mansour metu aptarė dvišalę sutartį tarp abiejų universitetų, studentų arabistų mainų ir akademinio personalo vizitų galimybes, įsitraukimą į bendrus tarptautinius projektus ateityje. Susitikime su Beiruto Amerikos universiteto tarptautinių programų direktore Hala Dimechkie bei Arabų ir Artimųjų Rytų studijų centro direktoriaus pavaduotoja Aliya Saidi A. Grižibauskaitė skatino tolesnį bendradarbiavimą Erasmus+ projektuose, įtraukiant OC studentus arabistus, dvišalių akademinių ryšių plėtojimą. Beiruto Amerikos universitetas ypač domėjosi VU Fizikos fakultetu ir Nacionaliniu fizinių ir technologijos mokslų centru.

A. Grižibauskaitė vizito metu taip pat susitiko su Libano nevyriausybinių organizacijų, veikiančių humanitarinės pagalbos srityje, atstovais ir aiškinosi OC studentų arabistų profesinių praktikų galimybes. Aptarta galimybė bendradarbiauti su skėtine organizacija Libane, kurios narės galėtų pasiūlyti profesinių praktikų vietų OC studentams kasmet.

Studentai, susidomėję akademiniais mainais ir profesinėmis praktikomis Artimuosiuose Rytuose, kviečiami kreiptis el. pašto adresu .


 

Skirkite 2% GPM Vilniaus universiteto Orientalistikos centrui

Parama 1 2016Mieli Vilniaus universiteto bendruomenės nariai,

kviečiame tapti Vilniaus universiteto Orientalistikos centro rėmėju /-a.

Skirdami 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio turite galimybę prisidėti
prie kultūrinių ir mokslinių projektų įgyvendinimo, infrastruktūros gerinimo.

Pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai galite dviem būdais:
internetu per elektroninio deklaravimo sistemą
arba nustatytos formos prašymą FR5012 užpildyti ranka ir pristatyti
arba atsiųsti paštu į savo gyvenamosios vietos Valstybinę mokesčių inspekciją iki 2016 m. gegužės 1 d.

Informacija apie paramos gavėją:

Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje): 2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 211950810
Mokesčio dalies paskirtis (E3 laukelis formoje): įrašykite, kokiam tikslui norite skirti savo paramą – galite nurodyti Vilniaus universitetą arba tam tikrą konkretų padalinį – skirti paramą VU Orientalistikos centrui.
Universitetą galite paremti ir bankiniu pavedimu į universiteto sąskaitą
Nr. LT057300010097578571, AB „SWEDBANK“.
Mokėjimo paskirtyje nurodykite pageidaujamą remti iniciatyvą.

Dėkojame, kad esate su mumis!