Bendros naujienos

Prof. Audriaus Beinoriaus paskaita LR Užsienio reikalų ministerijoje

uzsienio reikalu ministerija2017 m. sausio 10 d. Vilniaus universiteto Orientalistikos centro profesorius Audrius Beinorius LR Užsienio reikalų ministerijoje skaitė paskaitą „Vakarų-Rytų kultūriniai skirtumai: dialogo paieškos“.

Paskaitos metu trumpai apžvelgus istorinę kultūros ir psichologijos sąveiką, aptarus pamatines kultūros funkcijas ir jos formas, buvo pristatytos tris teorinės šios sąveikos orientacijos: universalistinė-biologinė, reliatyvistinė-etnocentrinė ir evoliucinė.

Remiantis šiuolaikiniais kultūrinės psichologijos tyrimais bei metodais bandyta atsakyti į klausimus: kokie yra pagrindiniai kultūrinės patirties perdavos būdai? Kaip suvokiamas individualusis „aš“ skirtingose kultūrose: autonomiškas „aš“ versus sąveikaujantis „aš“, statiškas „aš“ versus kintantis „aš“ (H. Markus, S. Kitayama)? Kaip skirtingos „aš“ sampratos siejasi su G. Hofstedes įvesta kolektyvistinių ir individualistinių visuomenių klasifikacija?

Bandyta išsiaiškinti, kiek universalus yra nuoseklumo, pastovumo poreikis ir kaip įvairiose kultūrose varijuoja kognityvinio disonanso redukcijos metodai. Kuo skiriasi objektyvioji ir subjektyvioji savivoka ir kuriose kultūrose jos dominuoja? Kiek universalus yra savigarbos poreikis ir kokios skirtingos savivertės atstatymo strategijos vyrauja įvairiose kultūrose? Aptartas hierarchinis statusas Indijoje ir „veido praradimo“ samprata Kinijoje. Kas yra pirminė ir antrinė kontrolė, ar esame vienodai motyvuoti siekti kontrolės? Kaip kultūra įtakoja individualią ir kultūrinę atmintį?


 

Geriausio dėstytojo premija įteikta VU OC lektoriui dr. Deimantui Valančiūnui

E Kurausko foto 662016 m. gruodžio 22 d. Vilniaus universiteto Mažojoje auloje surengtos tradicinės iškilmingos senųjų metų palydėtuvės. Renginyje buvo pagerbti šiemet labiausiai nusipelnę Vilniaus universiteto bendruomenės nariai, išdalytos Rektoriaus premijos, pasveikinti geriausi fakultetų dėstytojai, įteikti profesorių emeritų diplomai. Geriausio dėstytojo premija įteikta ir Orientalistikos centro lektoriui dr. Deimantui Valančiūnui.

Renginio metu VU Tarybos pirmininkas Rimantas Kraujalis savo kalboje pabrėžė universiteto siekį būti sėkmingam ir klestinčiam. Pasak pirmininko, sėkmė neateina savaime, tam būtinos permainos, tinkami atsakai į išorinius ir vidinius iššūkius. VU rektorius prof. Artūras Žukauskas apžvelgė nuveiktus darbus ir padėkojo universiteto bendruomenės nariams už jų indėlį į sėkmingą universiteto veiklą. Rektorius vardijo ir būsimus darbus: universiteto vidinės struktūros modernizavimą, darbo užmokesčio reformą, leidybos pertvarką, metinius veiklos valdymo pokalbius. „Universitetas naujųjų laikų Europoje visada buvo ir tebėra pagrindinė asmenybių ugdymo erdvė. Gyvenkime joje atsakingai ir tęskime seniausias Lietuvos akademines tradicijas nuosekliai, kūrybiškai, viltingai“, – linkėjo prof. D. Pociūtė-Abukevičienė.

Parengta pagal VU Informacijos ir ryšių su visuomene skyriaus informaciją

Šaltinis: VU naujienos / 2016-12-23 

Priega per internetą: http://naujienos.vu.lt/metams-baigiantis-iskilmingai-pagerbti-geriausi-vu-mokslininkai-ir-destytojai/


 

Šventinis sveikinimas

Kaledos atskland int 2Mieli Orientalistikos centro bendruomenės nariai,

nuoširdžiai sveikinu Jus artėjančių švenčių ir Naujųjų metų proga! 
Nauji metai – tai nauji siekiai, nauji lūkesčiai ir nauji darbai.

Linkiu, kad visų mūsų svajonės būtų įkvepiančios ir drąsios, o tikslai –
prasmingi, atskleidžiantys stipriausias mūsų puses.
Būkime vieningi, būkime atviri, būkime kartu!

Gražių ir jaukių švenčių, sklandžių ir dosnių ateinančių metų!

VU Orientalistikos centro direktorius dr. Vytis Silius

 


 

Orientalistikos centre lankėsi Japonijos ambasadorius

Japonijos ambasadorius OC 201612152016 m. gruodžio 15 d. VU Orientalistikos centre lankėsi Japonijos ambasadorius J. E. Toyoei Shigeeda. Susitikimo su japonologijos specialybės studentais metu ambasadorius pasidalino savo įžvalgomis apie šiandieninę tarptautinių santykių būklę pasaulyje bei Lietuvos ir Japonijos tarpusavio pagalbą, siekiant bendrų tikslų. Ambasadorius pabrėžė būtinybę abiejų šalių studentams aktyviai formuoti viziją, kokiomis kryptimis turėtų vystytis abiejų šalių visuomenės ir kultūros; papasakojo apie planuojamą Japonijos vyresniųjų klasių moksleivių kultūrinių mainų vizitą į Lietuvą. Orientalistikos centras, pasiūlė suorganizuoti tokios delegacijos apsilankymą Vilniaus universitete.

Vėlesniame pokalbyje, kuriame dalyvavo Centro mokslininkai ir studentai, OC direktorius dr. Vytis Silius Japonijos ambasados atstovams pristatė doc. Dalios Švambarytės ką tik išleistą knygą „Japonijos istorija“ bei lektorės Violetos Devėnaitės parengtą ir leidybai ruošiamą pirmąjį Lietuvoje japonų kalbos vadovėlį. Kalbėta apie galimybes ir būtinybę stiprinti bendradarbiavimą, plečiant studentų galimybes išvykti stažuotėms į Japonijos universitetus ar atlikti praktikas Japonijos įmonėse. Buvo sutarta bendromis jėgomis populiarinti japonų kultūros studijas Vilniaus universitete ir Lietuvoje, intensyvinti Lietuvos ir Japonijos mokslininkų mainus.


 

Kinų kultūros savaitė VU Konfucijaus institute

Kinu kulturos dienos interVU Konfucijaus instituto šešerių metų jubiliejaus proga, 2016 m. lapkričio 21–24 dienomis vyko Kinų kultūros savaitės renginių ciklas. Jo metu universiteto bendruomenė ir visi vilniečiai turėjo unikalią progą iš arčiau susipažinti su kinų kultūra – išklausyti užsienio universitetų dėstytojų vedamų paskaitų ir kūrybinių dirbtuvių bei pasimėgauti kinų muzikos koncertu.

Lapkričio 21 dieną svečias iš Pietų Kinijos pedagoginio universiteto, šiuo metu dirbantis Latvijos universiteto Konfucijaus instituto direktoriumi, prof. Shang Quanyu skaitė paskaitą apie Gandhi studijas Kinijoje „Gandhi Studies in China: An Overview of the Century-Long Saga“. Profesorius atskleidė kinų mokslininkų susidomėjimo Gandhi mokymu svyravimus ir to priežastis XX–XXI a. Kinijoje.

Lapkričio 22 dieną Kinų kultūros savaitės svečias Latvijos universiteto Konfucijaus instituto direktorius prof. Pēteris Pildegovičs pristatė savo ilgamečio darbo rezultatą – „Latvių-kinų, kinų-latvių kalbų žodyną“. Sklandžia lietuvių kalba profesorius klausytojus supažindino su žodyno sudarymo eiga, specifika ir sunkiausiomis užduotimis. Taip pat ponas Pildegovičs maloniai su visais pasidalino savo asmenine patirtimi, papasakojo kodėl pradėjo domėtis kinų ir lietuvių kalbomis.

Lapkričio 23 dieną Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje vyko Konfucijaus instituto šešerių metų jubiliejų vainikuojantis tradicinės kinų muzikos koncertas. Žiūrovus stebino žymiausi kūriniai, atliekami tradiciniais kiniškais ir klasikiniais vakarietiškais muzikos instrumentais. Lietuvoje studijuojančių muzikos specialybės studentų iš Kinijos pasirodymų atėjo pasiklausyti garbingi svečiai – Kinijos ambasadorius Lietuvoje J. E. Wei Ruixing, VU rektorius Artūras Žukauskas, Orientalistikos centro direktorius Vytis Silius, Vilniaus universiteto dėstytojai ir studentai bei Konfucijaus instituto bičiuliai. Visus žiūrovus nepaprastai nustebino gausus kinų studentų choras sudainavęs žemaičių krašto dainą „Pempel, pempel“ bei Vilniaus universiteto studentai prisijungę kartu atlikti vieną žymiausių kinų dainų – „Jazmino žiedas“.

Lapkričio 24 dieną kinų kultūros savaitę užbaigė kaligrafijos kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė kaligrafė Geng Lin iš Liaoning universiteto. Dalyviai susipažinę su kaligrafijos meno teorija, gavo progą išbandyti Han dinastijoje susiformavusį kaligrafijos stilių – lìshū.

Kinijos ambasadorius Lietuvoje J. E.  Wei Ruixing džiaugėsi VU Konfucijaus instituto veikla ir šiltai sveikino šešerių metų jubiliejaus proga. Jo sveikinimo kalbą galima perskaityti čia: http://lt.china-embassy.org/eng/en/t1419413.htm

KI jubiliejus nuotr inter


 

Anglų kalbos seminaras JAV ambasadoje

201611 anglu kalbos seminarasJAV rinkiminės batalijos, prikaustę pasaulio politikų dėmesį, nepaliko nuošalyje ir Orientalistikos centro sinologijos ir japonologijos programų pirmakursių.

Lapkričio mėnesį surengtas anglų kalbos seminaras „JAV Prezidento rinkimai: nuo politikos prie kultūros ir lingvistikos“ Orientalistikos centro pirmakursiams buvo puiki proga susipažinti ne tik su šios valstybės politinės kultūros subtilybėmis bei lingvistine aplinka, bet ir su politinės komunikacijos kūrybiniais aspektais.

Dėkojame Althea Cawley-Murphree, JAV ambasados Kultūros skyriaus vadovei, ir Diane M. Kohn, Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotojai už nuoširdų bendravimą ir pasidalintas žinias.


VU Orientalistikos centro direktoriaus dr. Vyčio Siliaus vizitas į Nepalą

tribhuvan university copy2016 m. spalio 2–4 dienomis Vilniaus universiteto Orientalistikos centro direktorius dr. Vytis Silius viešėjo Nepale. Vizito metu jis susitiko su keleto Nepalo aukštojo mokslo institucijų mokslininkais ir administracijos darbuotojais. Buvo tariamasi dėl galimybių užmegzti oficialius akademinius ryšius tarp Vilniaus universiteto ir Nepalo aukštojo mokslo institucijų, studentų ir mokslininkų mainų bei bendrų mokslinių tyrimų vykdymo.

Nepalo akademijoje dr. V. Silius susitiko su Nepalo akademijos nariu sekretoriumi prof. Jivendra Deo Giri ir sanskritologijos profesoriumi Janardan Ghimire, seniausio Nepale ir devinto pasaulyje pagal studentų skaičių Tribhuvan universiteto atstovu. Šį susitikimą organizavo neseniai Lietuvoje viešėjęs ir Lietuvių kalbos institute pranešimą apie Nepalo, sanskrito ir lietuvių kalbų panašumus skaitęs dr. Raghunath Adhikari. Pokalbio metu abi šalys išreiškė susidomėjimą bendradarbiavimu mokslo ir studijų srityse, buvo nuspręsta toliau derinti pozicijas dėl galimų ateities projektų.

Nepalo kolegos pakvietė svečią iš Lietuvos į naujo akademinio žurnalo Samwit, kuriame spausdinami mokslininkų bei vidurinių mokyklų mokytojų akademiniai straipsniai, sutiktuvių iškilmes. Vilniaus universiteto Orientalistikos centro direktorius V. Silius renginio metu pasakė sveikinimo kalbą, o linkėdamas ilgo sėkmingo ir kūrybiško gyvavimo žurnalo autoriams ir kūrėjams citavo Vilniaus universiteto šūkį Hinc itur ad astra.

Dr. V. Silius taip pat susitiko su Kathmandu universiteto Rangjung Yeshe instituto Budizmo studijų centro programų direktore Joanne Larson bei centro mokslininku dr. Philippe Turenne. Buvo pasikeista informacija apie Vilniaus universiteto Orientalistikos centro ir Rangjung Yeshe instituto mokslininkų atliekamus tyrimus ir svarstyta bendradarbiavimo galimybė, taip pat sutarta, kad VU Orientalistikos centro studentai bus nuolat informuojami apie magistrantūros ir doktorantūros Budizmo studijų programas Rangjung Yeshe institute.


Prof. A. Beinoriaus vizitas į Indiją: plėtojami ryšiai tarp VU ir Indijos universitetų

20161020 Beinoriaus vizitas copy2016 m. spalio 8-17 dienomis Orientalistikos centro indologijos ir budizmo studijų profesorius Audrius Beinorius pakviestas vieno seniausių Indijoje Bharatiya Vidya Bhavan (BVB) universitete lankėsi Naujajame Delyje, Indija. Išvykos tikslas – sudalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Sanskritas ir Europos kalbos“, kurią parėmė Indian Council of Cultural Relations (Indijos kultūrinių ryšių centras).

Konferencijoje dalyvavo gausus būrys Europos šalių ir Indijos universitetų mokslininkų, kuriuos subūrė šio universteto profesorė Shashi Bala. Konferencijoje A. Beinorius perskaitė pranešimą „Sanskritas ir Lietuva: kultūriniai ir lingvistiniai ryšiai“. Konferencijoje neformalaus susitikimo metu buvo bendrauta su ICCR prezidentu prof. Lokesh Chandra, kuris išreiškė ICCR‘o pageidavimą ir visapusišką paramą išleidžiant Indijoje šiuolaikinių lietuvių ir indų mokslininkų tyrinėjimų knygą apie sanskrito ir lietuvių kalbų ryšį anglų kalba.

20161020 BVB ConferenceGavęs pakvietimą vizito Indijoje metu prof. A. Beinorius taip pat apsilankė tarptautinės organizacijos Nordic Center in India (NCI) būstinėje Naujajame Delyje. Ši, 2001 metais įkūrta, organizacija vienija šiaurės Europos šalių 22 universitetus ir mokslo institutus tiesiogiai vykdančius šiuolaikinės Indijos tyrimus ir teikia joms įvairiapusę informacinę paramą bei projektinę pagalbą. Susitikimo su NCI direktoriumi Dr. Samrat S. Kumaru buvo pristatyta VU Orientalistikos centre vykdomų indologijos studijų ir tyrimų istorija bei perspektyvos, aptartos Orientalistikos Centro, o tuo pačiu ir Lietuvos, įsiliejimo į šią tarptautinę tinklinę (networking) organizaciją galimybės ir platesnių kooperacinių ryšių su įvairiais Indijos universitetais per NCI perspektyvos.

Kitas reikšmingas susitikimas vyko su solidžiausio Indijoje Jawaharlal Nehru universteto Specialiaus Sanskrito studijų centro (JNU Special Centre for Sanskrit Studies) vadovybe bei mokslininkais. Tai įtakingiausias Indijoje sanskritologinis akademinis darinys, Indijos vyriausybės aktyviai remiamamas subūręs gausų žymių mokslininkų būrį. Susitikimo su šios Centro direktore, profesore ShashiPrabha Kumar bei grupe mokslininkų buvo pristatytos indologinės ir sanskrito studijos Lietuvoje, svarstytos bendrų tyrimo projektų, dėstytojų ir studentų mainų galimybės.

20161020 Conf posterProf. A. Beinorius buvo pakviestas į tuo metu šiame Centre vykusią trečiąją visos Indijos gabiausių sanskritologijos doktorantų mokslinę konferenciją (beje, vykusią sanskrito kalba), kurioje tarė sveikinimo žodį bei susirinkusiai gausiai auditorijai papasakojo apie indologijos ir sanskrito studijų istorija ir dabartį Vilniaus universitete, ir padovanojo centro bibliotekai lietuvišką „Upanišadų“ vertimą.

Kitą dieną prof. Beinorius buvo pakviestas paskaityti viešą paskaitą JNU Convention centre „Sanskritas ir Lietuva: lingvistinės ir religinės sąsajos“. Prieš paskaitą pokalbio su JNU tarptautinių ryšių skyriaus vadovu Prof. Girish Nath Jha metu aptartos dvišalių akademinių ryšių, grindžiamų dar 2009 metais pasirašyta abipusia tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartimi plėtros ir efektyvesnio šios sutarties panaudojimo galimybės, įsitraukimas į bendrus tarptautinius projektus ir tyrimus ateityje.

Vizito Indijoje metu buvo taip pat įvyko susitikimas su Lietuvos ambasadoriumi Indijai p. Laimonu Talat-Kelpša. Šio susitikimo metu buvo pristatyta dabartinė Orientalistikos centre vykdomų indologinių studijų situacija, akcentuota glaudesnio bendradarbiavimo tarp ambasados ir VU plėtojant tarpinstitucinius akademinius ryšius Pietų Azijos regione poreikis. Jo ekselencija ambasadorius buvo supažindintas su Orientalistikos centro indologų vykdomais tyrimais, plėtojamais ryšiais su Jawaharlal Nehru universtetu, Bharatiya Vidya Bhavan, diskutuotas VU vaidmuo aktyviai prisidedant prie pirmojo Indijoje Baltijos kultūros ir studijų centro (Center for Baltic Culture and Studies), įkūrto 2016 m. rugpjūčio mėn. Dev Sanskrit Universitete (UP, Haridwaras) veiklos, paramos šiam centrui knygomis ir mokymo priemonėmis, idant artimiausiu metu būtų pradėtos lietuvių kalbos paskaitos šiame universitete, pasitelkus indologinius ir baltistinius VU resursus. Ambasadorius buvo pakviestas artimiausio vizito metu apsilankyti VU Orientalistikos centre, susitikti su indologijos dėstytojais, studentais ir Centro adminstracija.

Kad Orientalistikos centro absolventai sėkmingai pritaiko studijų metu įgytas žinias buvo įsitikinta apsilankius kelionių agentūroje lndia Miles Tours & Travel Naujajame Delyje. Šios agentūros įkūrėja, Indijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Eglė Janulevčiūtė RaieDey jau penkeri metai praktikai įdarbina indologijos speicialybės studentus ir absolventus. Šiuo metu kelionių agentūroje dirba indologijos studijų absolventė Agnė Majauskaitė, o praktiką atlieka indologas Artur Mirkevič.

Atsisiųsti