Naujienos

Türkiye Scholarships 2018 Second and Third Round of Applications [2018-02-20]

Stud Turkija 2018 interApart from providing education opportunities at an international caliber as well as a wealth of knowledge and experience, Turkey also offers scholarships to outstanding international students from all over the world to study in the most prestigious universities in Turkey.

Following the completion of the first round of applications for Türkiye Scholarships, the second and third round of applications will be received according to the scheduled dates announced on our official website. Accordingly; 

Afghanistan, Albania, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Belgium, Burundi, Canada, Czech Republic, Denmark, Germany, Italy, Iceland, Ireland, Japan, Kyrgyzstan, Liechtenstein, Luxembourg, Macau (SAR), Malta, Micronesia, Moldova, Monaco, Myanmar, Nepal, Norway, Pakistan, Portugal, Puerto Rico, Spain, Sweden, Switzerland, San Marino, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, United Arab Emirates, United States, Ukraine, and Vietnam undergraduate and postgraduate applications will be received in the second round between 5 February – 5 March 2018

Algeria, Andora, Antigua and Barbuda, Armenia, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Belarus, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cape Verde, Central African Republic, Djibouti, Cambodia, Cameroon, Chad, China, Comoros, Congo, Croatia, Cuba, Democratic Republic of Congo, Dominica, Egypt, Equatorial Eritrea, Estonia, Ethiopia, Finland, French Guiana, Gabon, Gambia, Ghana, Greece, Guinea, Guinea Bissau, Grenada, Guyana, Georgia, Haiti, Hungary, Indonesia, Iraq, Iran, Israel, Ivory Coast, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Laos, Latvia, Liberia, Libya, Lithuania, Lebanon, Madagascar, Macedonia, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Montenegro, Mongolia, Morocco, Niger, Nigeria, North Korea, Oman, Palau, Palestine, Poland, Qatar, Romania, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saudi Arabia, Sao Tome and Principe, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Somalia, Sudan, Suriname, Syria, St. Vincent and the Grenadines, Taiwan, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkish Republic of Northern Cyprus, United Arab Emirates, Uzbekistan, Venezuela, Yemen postgraduate applications will be received in the second round between 5 February - 5 March 2018; while undergraduate applications will be received in the third round between 16 April - 27 May 2018

Application can only be made online through www.turkiyeburslari.gov.tr. Candidates are required to submit/upload all the required information and/or documents through the application system.  Applications made by post, courier or by hand will not be accepted.

FAQs

1. Are there any authorized persons or institutions for the application? 

There are no institutions or persons authorized to apply for Türkiye Scholarships. Candidates must submit their applications to www.turkiyeburslari.gov.tr personally. Candidates are strongly advised to carefully read the instructions and warnings in the application system.

2. Is there an age limit for the applications?

Candidates must not be older than 21 years of age for undergraduate degree, 30 years of age for master’s degree and 35 years of age for doctoral degree.

3. Is it a must to be a graduate in order to apply?

Applicants who apply to Türkiye Scholarships must be a graduate or able to graduate at the end of the current academic year.

4. Are there required documents to be submitted during the application?

Candidates have to meet the criteria of the university and department which they choose. If it is requested by the university or department, candidates must submit the necessary documents such as the scores of SAT, TOEFL, DELF, YDS, etc. Applications of candidates who do not submit the required documents will not be evaluated.

5. How is the evaluation process of the applications?

In the evaluation process of the applications, candidates will be evaluated based on their eligibility to the application criteria of the program applied for as well as their academic and social achievements.

6. Is it possible for the candidates to choose any department which they want?

In the application system, universities and departments which candidates can choose will be available according to the educational background of the candidate. Candidates may only choose universities and departments available to them in the system. An additional choice of university or department that is not available in the system is not possible.

7. Which communication channels can I use to get detailed information?

For more information about Türkiye Scholarships and the application process, you may visit our website www.turkiyeburslari.gov.tr, reach our Call Center at 0850 455 0982 or send an e-mail to .

Download pdf  EN  TUR


 

Ali Abdollahi viešos paskaitos Vilniaus universitete [2018-02-20]

Ali 01Ali Abdollahi (1968) – persų poetas, literatūros kritikas, vienas produktyviausių filosofinės ir grožinės literatūros vertėjų Irane. Studijavo germanistiką Teherano universitete, ilgą laiką dėstė vokiečių kalbą ir literatūrą Irano universitetuose. Išleido aštuonis poezijos rinkinius, išvertė per 90 vokiečių poetų, rašytojų, filosofų knygų. Skaitė paskaitas ir savo poeziją Berlyne, Frankfurte, Kelne, Ciuriche, Vienoje, Rusėje (Bulgarija), Naujajame Delyje, Vilniuje.

2018 m. vasario 22 d. 17.30 val. (ketvirtadienis)

Naujos tendencijos šiuolaikinėje persų poezijoje*

Naujosios persų kalbos tradicija siekia apie 1200 metų. Daugiau nei prieš šimtmetį prasidėjo šios tradicijos atsinaujinimas. Revoliucijos poezijoje pradininkas buvo Nima Jušidžas (1985–1960). Naująją poeziją veikė permaininga visuomeninė tikrovė ir politinių aplinkybių kaita, antra vertus, Europos modernas. Ši poezija labiau orientuota į visuomeninį gyvenimą nei į vidinį poeto pasaulį. Nuo XX a. pradžios atsiranda nauja tematika, kaip antai moters laisvė, žemesniųjų sluoksnių gyvenimas, didmiestis. Kinta – ir turinio, ir formos požiūriu – ir poezijos struktūros. Kalbos poezija, konkrečioji poezija, politinė ir revoliucinė literatūra, postmodernas, moterų literatūra – visos šios srovės turi savų atstovų. Paskaitoje aptariamos įvairios šiandieninės poezijos tendencijos Irane, Afganistane ir Tadžikistane. Kaip ir apie ką dabar rašo poetai?

Renginys vyks VU Azijos ir transkultūrinių studijų institute, J. Kovalevskio aud.

2018 m. vasario 23 d. 13.00 val. (penktadienis)

Kokie Europos filosofai skaitomi Irane?*

Apie Vakarų filosofijos vertimus į persų kalbą

Persų ir arabų kalbos ir kultūros patyrė dvi Europos filosofų vertimo bangas: pirmoji prasidėjo prieš 1000 metų Bagdade, kai į arabų – anuometinio islamo pasaulio – kalbą buvo pradėti versti Antikos filosofai: ikisokratikai, Sokratas, Platonas, Aristotelis, Plotinas. Šių bandymų kontekste atsirado islamiškojo Irano filosofai Avicena (Ibn Sina), Averojus (Ibn Rušdas), Al-Farabi, Al-Gazali, Sohrevardi, Tusi, Ibn Arabi ir kiti.

Antroji banga apėmė tik persų kalbos ir kultūros arealą konstitucinės monarchijos laikais nuo XX a. pradžios. Vienas pirmųjų Vakarų filosofijos vertėjų (iš prancūzų kalbos) ir kritikų buvo Mohamadas Ali Forugi. Vėliau pradėta versti taip pat iš vokiečių ir anglų kalbų. Verčiami ir komentuojami Descartes, Leibnitzas, Hegelis, Kantas, Fichte, Rousseau, Schopenhaueris, Nietzsche, Marxas, Heideggeris, Russelas, Gadameris, Habermasas, Merleau-Ponty, Deleuze’as, Foucault, Derrida, Popperis, Agambenas. Tai, kad dauguma veikalų sulaukė keleto laidų, yra savotiškas fenomenas, liudijantis jų skaitytojų gausą. Šių filosofų įtaka oficialiam valstybės elitui ir nepriklausomiems intelektualams labai įvairi. Svarbu į ją atsižvelgti, norint suvokti šiandieninę mąstymo situaciją Irane.

Renginys vyks VU Filosofijos fakultete, 207 aud.

* Paskaitos vokiečių kalba su vertimu į lietuvių.


 

Transkultūrinių studijų seminarai: prof. dr. Audriaus Beinoriaus paskaita [2018-02-19]

A.Beinorius 2018Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų institutas (VU ATSI) pradeda Transkultūrinių studijų seminarų ciklą, kurio tikslas – Vilniaus universiteto akademinei bendruomenei pristatyti instituto mokslininkų ar užsienio partnerių naujausius, šiuo metu vykdomus tyrimus bei permąstyti neeuropinių kultūrų tyrinėjimų metodologijas bei iššūkius.

Seminarų ciklą pradės ilgamečio buvusio VU Orientalistikos centro direktoriaus, VU ATSI profesoriaus bei vizituojančio Tartu universiteto profesoriaus Audriaus Beinoriaus paskaita

Orientalizmas, postkolonializmas ir religijų studijos

Paskaitoje pirmiausia bus pristatyta klasikinio orientalizmo kritika, atskleidžianti būdus, kuriais Vakarų akademija reprezentavo ir konstravo Indijos religijų sampratą. Tuomet bus siekiama iš pokolonijinio diskurso perspektyvų naujai įvertinti kolonijinės religijotyros nuostatas ir jas formavusius ideologinius, imaginacinius bei galios santykių (M. Foucault) veiksnius.

Kaip kolonializmas prisidėjo prie lokalios religijos sampratos universalizavimo ir prie hinduizmo semitifikavimo, brahmanizavimo bei jo modernizavimo? Kokį vaidmenį pokolonijinėse refleksijose suvaidino poststruktūralinės bei hermeneutinės metodologijos?

Koks vaidmuo šiuose apmąstymuose tenka engiamųjų (subaltern) studijoms (Gayatri Spivak) bei pokolonijinei istoriografijai (G. Prakash, D. Chakrabarty)?

Kiek reikšmingi į pokolonijinę teoriją H. Bhabos įdiegti konceptai: ambivalentiškumas, hibridiškumas, mimikrija ir kt. Kaip pokolonijinis virsmas pakeitė įprastą religingumo sampratą?

Galiausiai – ar kolonijinis mąstymas ir ideologinės projekcijos – tėra istorinė praeitis?

Kviečiame Vilniaus universiteto mokslininkus ir studentus į paskaitą jau šį ketvirtadienį, 2018 m. vasario 22 d., 15 val.,
VU Azijos ir transkultūrinių studijų instituto A. Binderio auditorijoje.

Renginio afiša 


 

Vilniaus universitetas švenčia Lietuvos šimtmetį [2018-02-14]

E. Kurausko nuotraukaVilniaus universitetas Lietuvos šimtmetį pasitinka konferencijomis, disputais apie svarbiausius šimtmečio įvykius, organizacijas ir asmenybes ne tik viešojoje erdvėje, bet ir minėdami šią sukaktį bendruomenėje. Įvairiuose renginiuose, paskaitose mokyklose, organizacijose dalyvauja universiteto filosofai, istorikai, politologai, teisininkai.

Vasario 15 d. 9.00–18.00 val. Filologijos fakultete vyks šimtmečio paskaitų ciklas „Vivat nostra res publika!“.

Vasario 15 d. 11.15 val. Kauno fakulteto choras „Veni gaudere“ ir šio fakulteto „Raudonojo kilimo“ teatras suburs Vilniaus universiteto bendruomenę Kaune. Visi kviečiami dalyvauti renginyje „Giedokim himną kartu!“ fakulteto II korpuso foje.

Vasario 15 d. 11.30–12.20 val. vyks „Saulėtekio kelio“ akcija. Dalyvauja NFTMC, VU GMC, VU MKIC, VU Fizikos, Komunikacijos, Teisės, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetai, VU ITTC, VU Verslo mokykla, VU Lazerinių tyrimų centras, VU Sveikatos ir sporto centras, VGTU ir Saulėtekio slėnio MTP. 

Vasario 15 d. 14.45–15.30 val. Centrinių rūmų Mažojoje auloje vyks Islandijos prezidento Guðni Th. Jóhannesson vieša paskaita „Iceland’s Support for Lithuanian Independence, 1918-2018. An Academic and Presidential Perspective“.

Vasario 16 d. 12.00 val. S. Daukanto aikštėje Vilniuje bus iškeltos Baltijos valstybių vėliavos. Ši ceremonija – svarbiausias ir didžiausias renginys, skirtas valstybės šimtmečiui. Jame VU mišrūs chorai „Gaudeamus“, „Pro musica“ ir merginų choras „Virgo“ giedos Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnus. 12.30 val. šią ceremoniją vainikuos 100 Lietuvos bažnyčių varpų skambėjimas, tarp jų – ir VU Šv. Jonų bažnyčios varpo.

Vasario 16 d. Medicinos fakulteto bendruomenė, kaip ir kasmet, susitiks prie Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Jono Basanavičiaus kapo Rasų kapinėse, Vilniuje. Tą dieną vienai iš fakulteto auditorijų bus suteiktas Šimtmečio auditorijos vardas, fakulteto bendruomenė Lietuvai dovanos „100 medikų, giedančių Lietuvos himną“ vaizdo įrašą, skirtą valstybės šimtmečiui.

Vasario 17 d. 12.00 val. Sveikatos ir sporto centras VU Botanikos sode (Kairėnų g. 43, Vilniuje) kviečia į renginį „Bėk aplink Lietuvą“. Dalyviams parengta speciali orientavimosi sporto trasa, supažindinanti su Lietuvos miestais ir miesteliais.

VU meno kolektyvai savo pasirodymais pagyvins gausius Vilniaus miesto ir aplinkinių rajonų Vasario 16-osios renginius, koncertuos ir Šimtmečio dienos išvakarėse, renginiuose, skirtuose paminėti Lietuvos gimtadienį. 

– vasario 16 d. VU folkloro ansamblis „Ratilio“ (meno vadovė Milda Ričkutė) koncertuos renginyje „Dainos po šimtmečio sodais“ Šventaragio slėnyje, prie Karaliaus Mindaugo paminklo, Vilniuje;

– vasario 16 d. 16 val. VU dainų ir šokių ansamblis (meno vadovas Eugenijus Čiplys) ir VU liaudiškos muzikos ansamblis „Jaunimėlis“ koncertuos Vilniaus miesto tautinio meno ansamblių koncerte, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre (T. Kosciuškos g. 11, Vilniuje).

Vasario 19 d. 11.00 val. VU Rektoriaus auloje visuomenei bus pristatytas ir oficialiai pradėtas bendras VU ir Izraelio ambasados inicijuotas savanorystės projektas „Kelrodė žvaigždė“. Šiuo VU organizuojamu projektu siekiama prisidėti prie jaunimo socialinės atskirties mažinimo ir mokinių socialinių įgūdžių lavinimo. Tai Vilniaus universiteto dovana Lietuvai – 100 savanorių!

Vasario 21 d. 17:30 val.  VU Teatro salėje bus pristatytas nemokamų paskaitų ciklas #LEAD. Jį pradės VU Istorijos fakulteto profesorius Alfredas Bumblauskas su paskaita, skirta Valstybės atkūrimo šimtmečiui, pavadinta „Valstybingumo viršukalnės“.

Kiti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui skirti renginiai:

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (2017 m. spalis – 2018 m. gegužė) vyksta šimtmečio minėjimui skirti disputai „Pavojingos mintys“, geriausio studentų rašto darbo šimtmečio tematika konkursas, fotografijų paroda „Šimtmečio akimirkos“, susitikimai su kino filmų „Emilija iš Laisvės alėjos“ ir „Laisvės kaina“ kūrėjais, studentų organizacijų renginiai. 

VU biblioteka (2017-12-18 – 2018-05-18) P. Smuglevičiaus salėje visuomenei pristato parodą „Už visą auksą brangesnė laisvė!“, kurioje pateikiami su Lietuvos valstybe susiję dokumentai.

Daugiau informacijos: http://naujienos.vu.lt/vilniaus-universitetas-svencia-lietuvos-simtmeti-2/


 

Noh spektaklis „Inanos nužengimas į anapusinį pasaulį“ [2018-02-12]

Inana atsklanda2018 m. vasario 16 d. 15.00 val. maloniai kviečiame į Noh spektaklį „Inanos nužengimas į anapusinį pasaulį“. Renginys vyks Lietuvos nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje (įėjimas iš Odminių gatvės, per tarnybinį įėjimą, liftu kilti į IV aukštą).

Noh – tai klasikinio japoniško teatro forma, pabrėžianti žodžio, šokio, muzikos ir mistinės patirties vienovę, siekianti atspindėti gyvenimo grožį bei egzistencines akimirkas. 

Atsisiųsti kvietimą   Renginys nemokamas, bet būtina išankstinė registracija el. paštu