Valdas Jaskūnas

Apie dėstytoją

Valdas vertikal 20150520

Indologijos docentas

El. paštas

Telefonas (8 5) 268 7256

Faksas (8 5) 268 7256

Adresas Vilniaus universiteto Orientalistikos centras, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius

Kabinetas VU Centriniai rūmai, L. Gucevičiaus kiemas, Orientalistikos centro administracija

Mano mokslinių interesų lauką sudaro Indijos ankstyvųjų viduramžių hinduizmo šventyklų architektūros tekstinė (šastrų) tradicija, ypač puraniškieji jos variantai. Kartu tyrinėju regionistikos akademines praktikas ir jų istoriją Vakaruose, regionistikos teorijas, lietuviškosios orientalistikos istoriją, Azijos, ypač Indijos, pažinimą skatinusių institucijų, sąjūdžių veiklą Lietuvoje.

Verčiu iš sanskrito kalbos klasikinę sanskrito literatūrą. 2012 m. išleistas XIII a. poeto Džajadevos draminės lyrinės poemos Gytagovinda (Apgiedotasis Govinda) vertimas, taip pat esu išvertęs vieno seniausių žinomų sanskrito dramaturgų Bhasos dramas Svapnavasavadatta (Sapne regėtoji Vasavadata) ir Karnabhara (Karnos našta).