Kristina Garalytė

Apie dėstytoją

Kristina Garalyte 20150527 asmen

Indijos antropologijos ir

hindi kalbos lektorė

El. paštas

Telefonas +370 686 95912

Adresas Vilniaus universiteto Orientalistikos centras, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius

Priėmimo valandos pagal išankstinį susitarimą el. paštu