Donatas Keršys

Apie dėstytoją

Lektorius

El. paštas:
Adresas: Vilniaus universiteto Orientalistikos centras
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
Priėmimo valandos: pagal sutarimą el. paštu

Apie dėstytoją
2002–2006 m. Vilniaus universitetas, Orientalistikos centras, Lyginamosios Azijos studijos (japonologija)
2004–2005 m. Waseda universitetas, Intensyvūs japonų kalbos kursai
2008–2010 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, finansų magistras
2009–2011 m. Osaka universitetas, nediplominės ekonomikos studijos